ดัชนีหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Products Index

เครื่องบรรจุภัณฑ์

Machinery and Process Equipment/Machinery/Packaging Machine

บริการบรรจุภัณฑ์

Industrial Services/Packaging Services

วัสดุบรรจุภัณฑ์

Materials Handling/Packaging Supplies

การบรรจุ

Materials Handling/Packing

การบรรจุและการติดฉลาก

Hardware and Consumable/Packing and Labeling

การบรรจุและเครื่องพันพาเลท

Machinery and Process Equipment/Packing and Wrapping Machines

สี

Machinery and Process Equipment/Machinery/Paint

สีทินเนอร์

Chemicals/Paint Thinners

บริการทาสี

Custom Manufacturing and Fabricating/Painting Services

สี

Chemicals/Coatings and Finishes/Paints

เสื่อ

Machinery and Process Equipment/Machinery/Pallet Machine

พาเลท

Materials Handling/Pallets

แผง

Electrical and Power Generation/Electrical Equipment/Panels

กระดาษ

Machinery and Process Equipment/Machinery/Paper Machine

เครื่องวัดฝุ่น

Energy and Environment/Environment Instrument/Particle Counter

อะไหล่

Machinery and Process Equipment/Compressors/Parts

ตู้เก็บอะไหล่

Materials Handling/Cabinets/Parts Cabinet

อะไหล่ซักผ้า

Machinery and Process Equipment/Machinery/Parts Washing

แปะ

Sealants and Adhesives/Paste

ปั๊มดูดจ่ายของเหลวแบบรีดท่อ (ปั๊มรีดท่อ)

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Peristaltic Pump

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

Energy and Environment/Environment Instrument/PH Meter

เครื่องจักรผลิตยา

Machinery and Process Equipment/Machinery/Pharmaceutical Machinery

ยา

Chemicals/Pharmaceuticals

กรดฟอสฟอริค

Chemicals/Acids/Phosphoric Acid

พินช์วาล์ว

Pumps, Valves and Accessories/Valves/Pinch Valves

ท่อ

Pumps, Valves and Accessories/Pipe

อุปกรณ์เสริมของท่อและข้อต่อ

Construction and Decoration/Pipe and Fittings/Pipe & Fitting Accessories

ท่อ

Machinery and Process Equipment/Machinery/Pipe & Tube

อุปกรณ์ท่อ

Hardware and Consumable/Pipe Fittings

ปั๊มแบบลูกสูบ

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Piston Pump

ลูกสูบ

Machinery and Process Equipment/Engines and Motors/Pistons

พืช

Plant and Facility Equipment/Plants

เกรียงฉาบปูน

Construction and Decoration/Construction Tools/Plaster Trowels

วัสดุพลาสติก

Metals and Metal Products/Plastic Materials

ท่อพลาสติก

Construction and Decoration/Pipe and Fittings/Plastic Pipes

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

Engineering and Consulting/Consultants/Plastic Products

พลาสติก

Metals and Metal Products/Plastics

แผ่นพิมพ์

Metals and Metal Products/Plates

แพลทินัม

Metals and Metal Products/Platinum

คีม

Tool and Tooling/Hand Tools/Pliers

ปลั๊กวาล์ว

Pumps, Valves and Accessories/Valves/Plug Valves

ปลั๊ก

Hardware and Consumable/Plugs

ข้อต่อประปา

Construction and Decoration/Bath and Toilet Appliances/Plumbing Fittings

พลันเจอร์

Plant and Facility Equipment/Plumbing Equipment/Plungers

นิวเมติก

Machinery and Process Equipment/Machinery/Pneumatic Machine

ขัด

Custom Manufacturing and Fabricating/Finishing Services/Polishing

ควบคุมมลพิษ

Plant and Facility Equipment/Pollution Control

positioners

Materials Handling/Positioners

โพแทสเซียม

Chemicals/Potassium/Potassium

โพแทสเซียมคาร์บอเนต

Chemicals/Potassium/Potassium Carbonate

โพแทสเซียมคลอไรด์

Chemicals/Potassium/Potassium Chloride

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

Chemicals/Potassium/Potassium Hydroxide

ด่างทับทิม

Chemicals/Potassium/Potassium Permanganate

โพเทนชิโอมิเตอร์

Instruments and Controls/Potentiometers

หม้อ

Machinery and Process Equipment/Pots

กระเป๋า

Materials Handling/Pouches

ผงโลหะ

Metals and Metal Products/Powdered Metals

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

Electrical and Power Generation/Power Distribution Equipment

โรงไฟฟ้??าและการบริหารจัดการ

Electrical and Power Generation/Power Plants and Management

รถกระเช้า

Materials Handling/Power Platforms

พาวเวอร์ซัพพลาย

Electrical and Power Generation/Power Supplies

ระบบส่งกำลัง

Electrical and Power Generation/Power Transmission

โลหะมีค่า

Metals and Metal Products/Precious Metals

สารกันบูด

Chemicals/Preservatives

เครื่องรีด

Machinery and Process Equipment/Machinery/Press Machine

ภาชนะรับแรงดัน (ถังรับแรงดัน)

Machinery and Process Equipment/Vessels/Pressure Vessel

เครื่องฉีดน้ำแรงดัน

Machinery and Process Equipment/Machinery/Pressure Washer

แผงวงจรพิมพ์

Automation and Electronics/Electronic Components/Printed Circuit Boards

เครื่องพิมพ์

Plant and Facility Equipment/Office Equipment and Supplies/Printer

การพิมพ์และถ่ายเอกสาร

Industrial Services/Printing and Copier

การพิมพ์

Machinery and Process Equipment/Machinery/Printing Machine

บริการการพิมพ์

Custom Manufacturing and Fabricating/Printing Services

โพรบ

Instruments and Controls/Probes

เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต

Machinery and Process Equipment/Process Equipment and Components

ชุดป้องกันร่างกาย

Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/Protective Clothing

ป้องกัน

Instruments and Controls/Accessories/Protectors

รอก

Materials Handling/Pulleys

สถานีปั๊ม

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Pump Stations

ระบบสูบน้ำ

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Pumping Systems

เครื่องมือเจาะ

Tool and Tooling/Tools/Punches Tool

การไล่

Machinery and Process Equipment/Machinery/Punching Machine