ดัชนีหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Products Index

ถังบรรจุ (แท็งค์)

Machinery and Process Equipment/Tanks

แทนทาลัม

Metals and Metal Products/Tantalum

เทป

Sealants and Adhesives/Tapes

เครื่องปิดเทปกาว

Machinery and Process Equipment/Machinery/Taping Machine

แท่นต๊าปเกลียว

Machinery and Process Equipment/Machinery/Tapping Machine

แตะบริการ

Custom Manufacturing and Fabricating/Tapping Services

เทคโนโลยี

Engineering and Consulting/Engineering/Technology

อุปกรณ์โทรคมนาคม

Plant and Facility Equipment/Telecommunications Equipment

เทอร์มินอลบล็อก

Automation and Electronics/Electronic Components/Terminal Blocks

เทอร์มินอล

Automation and Electronics/Electronic Components/Terminals

อุปกรณ์ทดสอบ

Instruments and Controls/Test Equipment

การทดสอบและสอบเทียบ

Industrial Services/Testing and Calibrate

บริการทดสอบ

Instruments and Controls/Testing Services

สิ่งทอ

Plant and Facility Equipment/Building Products/Textiles

เทอร์โมคัปเปิล

Automation and Electronics/Electronic Components/Thermocouples

เครื่องวัดอุณหภูมิ (เทอร์มอมิเตอร์)

Instruments and Controls/Thermometers

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (เทอร์โมสตัท)

Instruments and Controls/Thermostats

ทินเนอร์

Chemicals/Coatings and Finishes/Thinners

เครื่องต๊าปเกลียว

Machinery and Process Equipment/Machinery/Threading Machine

ไทริสเตอร์

Automation and Electronics/Electronic Components/Thyristors

ท่อนไม้และไม้กระดาน

Construction and Decoration/Building Materials/Timber & Plank

เครื่องจับเวลา

Instruments and Controls/Timer

Tin

ดีบุก

Metals and Metal Products/Tin

ไทเทเนียม

Metals and Metal Products/Titanium

ห้องน้ำ

Plant and Facility Equipment/Plumbing Equipment/Toilets

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ

Tool and Tooling/Tool Agents

ตู้เก็บเครื่องมือ

Materials Handling/Cabinets/Tool Cabinet

กล่องเครื่องมือและกระเป๋าเครื่องมือ

Tool and Tooling/Tool Cases and Bags

บริการออกแบบเครื่องมือ

Tool and Tooling/Tool Design Services

อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ

Tool and Tooling/Tools/Tool Holder

บริการการประมวลผลเครื่องมือ

Tool and Tooling/Tool Processing Services

ชุดเครื่องมือ

Tool and Tooling/Tool Sets

อุปกรณ์เก็บเครื่องมือ

Tool and Tooling/Tool Stock

เครื่องมือ

Tool and Tooling/Tooling

เครื่องมือ

Machinery and Process Equipment/Welding Equipment and Supplies/Tools

ไฟฉาย

Tool and Tooling/Tools/Torch

เชียว

Materials Handling/Totes

จอสัมผัส (ทัชสกรีน)

Automation and Electronics/Electronic Components/Touch Screen

ทาวเวอร์

Automation and Electronics/Electronic Components/Towers

รถพ่วงและอะไหล่

Logistics and Transportation/Trailer and Parts

รถพ่วง

Materials Handling/Trailers

การอบรม

Industrial Services/Training

รถไฟและรถไฟ

Logistics and Transportation/Trains and Railroads

ทรานสดิวเซอร์

Machinery and Process Equipment/Transducers

หม้อแปลง

Electrical and Power Generation/Transformers

ทรานซิสเตอร์

Automation and Electronics/Electronic Components/Transistors

เครื่องส่งสัญญาณ

Automation and Electronics/Electronic Components/Transmitters

ตัวแทนขนส่งสินค้า

Logistics and Transportation/Transportation Product Agents

โครงการขนส่ง

Logistics and Transportation/Transportation Projects

อุปกรณ์ดัก

Machinery and Process Equipment/Traps

ถาด

Materials Handling/Trays

คลอรีน 90%

Chemicals/Acids/Trichloroisocyanuric Acid

รถเข็น

Materials Handling/Trolleys

รถบรรทุกและชิ้นส่วน

Logistics and Transportation/Truck and Parts

เครื่องชั่งรถบรรทุก

Instruments and Controls/Scale/Truck Scale

รถบรรทุก

Materials Handling/Trucks

อ่างน้ำ

Materials Handling/Containers/Tub Containers

หลอดและท่อ

Pumps, Valves and Accessories/Tubes and Tubing

เครื่องเชื่อม TIG และเครื่องเชื่อม MIG

Machinery and Process Equipment/Welding Equipment and Supplies/Tungsten & Metal Inert Gas Welding Machine

เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ

Energy and Environment/Environment Instrument/Turbidity Meter

การเปิดบริการ

Custom Manufacturing and Fabricating/Machining/Turning Services