หมวด

Pump Stations

1
Pump Stations
Hand Rotary Drum Pump Model : HF-1000 EX

บริษัท อะควาซิซเท็ม (ประเทศไทย) จำกัด

Oil Pump , Hand pump , Diesel Pump , ปั๊มสูบน้ำมัน , ปั๊มน้ำมันมือหมุน , ปั๊มดูด-ถ่ายของเหลวจากถ้ง 200 ลิตร ปั้มดูดน้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล, น้ำมันก๊าด, น้ำมันชนิด A-TYPE และน้ำมันทั่วไป

hand pumpปั๊มดูดน้ำมันปั๊มสูบน้ำมัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1