หมวด

Pump Stations

1
Pump Stations
Hand Rotary Drum Pump Model : HR-2B EX

บริษัท อะควาซิซเท็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ปั้มสำหรับใช้กับน้ำมันเบนซิน , น้ำมันดีเซล , น้ำมันก๊าด , น้ำมันชนิก A-TYPE, น้ำมันที่ใช้กับเครื่องจักร, น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์ " AQUASYSTEM " Rotary Hand Pump Model : HR-2B EX

drum pumpปั๊มดูดน้ำมันปั๊มมือหมุนปั๊มสูบน้ำมันปั๊มสูบน้ำมันแบบมือหมุน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1