หมวด

Pumping Systems

1
Pumping Systems
BOOSTER PUMP 2 Stage

บริษัท สหภาคย์ กรุ๊ป จำกัด

สามารถทำงานพร้อมกันได้เมื่อปริมาณน้ำไม่เพียงพอกับการใช้งาน BOOSTER PUMP เป็นปั้มที่เหมาะกับความต้องการแรงดันน้ำที่คงที่ และจำนวนหลาย ๆ จุดใช้งาน งานที่ส่วนใหญ่นิยมใช้คือ โรงแรม โรงงาน ที่อยู่อาศัยขนา

booster pumpระบบ booster pumpออกแบบ booster pump

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ถังแรงดันไดอะแฟรม ZILMET TANK

บริษัท เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โปรดัก จำกัด

ULTRA-PRO:ถังเพิ่มแรงดัน หรือถังความดันที่มีเมมเบรนหรือไดอะแฟรมสามารถเปลี่ยนได้ ใช้งานสำหรับงานด้านอาหารและน้ำดื่ม ออกแบบที่ทันสมัยเหมาะสำหรับการติดตั้งทุกๆที่และสามารถนำไปใช้กับกับปั๊มน้ำทุกชนิด

ถังเพิ่มแรงดันถังแรงดันถังแรงดันไดอะแฟรม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Diaphragm Pressure Tank

บริษัท เมคคานิก โพรวายเดอร์ แอนด์ เดเวลอปเม้นต์ จำกัด

ถังแรงดันแบบไดอะแฟรมและแบบถุงลมรุ่น เหมาะสำหรับใชงานในบ้านและอุตสาหกรรม ที่จำเป็นต้องควบคุมแรงดัน

diaphragm tankpressure diaphragm tankpressure tank

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1