ดัชนีหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Products Index

สูญญากาศ

Machinery and Process Equipment/Machinery/Vacuum

เครื่องดูดฝุ่น

Machinery and Process Equipment/Machinery/Vacuum Cleaner

วาล์วซีต

Pumps, Valves and Accessories/Valves/Valve Seats

ปั๊มใบพัด

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Vane Pump

ระบบควบคุมไอระเหย

Machinery and Process Equipment/Vaporizers/Vapor Control Systems

vaporizers

Machinery and Process Equipment/Vaporizers/Vaporizers

vaporizers - ไฟฟ้าอุ่น

Machinery and Process Equipment/Vaporizers/Vaporizers - Electrically Heated

vaporizers - ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

Machinery and Process Equipment/Vaporizers/Vaporizers - Liquefied Natural Gas (LNG)

vaporizers - ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

Machinery and Process Equipment/Vaporizers/Vaporizers - Liquefied Petroleum Gas (LPG)

vaporizers - ไนโตรเจน

Machinery and Process Equipment/Vaporizers/Vaporizers - Nitrogen

vaporizers - น้ำอาบน้ำ

Machinery and Process Equipment/Vaporizers/Vaporizers - Water Bath

น้ำยาเคลือบเงา (น้ำยาวานิช)

Chemicals/Coatings and Finishes/Varnishes

ยานพาหนะ

Plant and Facility Equipment/Vehicles

ระบายอากาศ

Plant and Facility Equipment/HVAC/Ventilating

เวอร์เนียคาลิปเปอร์

Instruments and Controls/Measuring Equipment/Vernier Caliper

ปั๊มแนวตั้ง

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Vertical Pump

ควบคุมการสั่นสะเทือน

Machinery and Process Equipment/Equipment and Supplies/Vibration Control

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

Instruments and Controls/Test Equipment/Vibration Meter

ปากกาจับชิ้นงาน

Tool and Tooling/Tools/Vise Tool

สารควบคุมแรงดันไฟฟ้า / ความคงตัว

Energy and Environment/Power Supplies/Voltage Regulators/Stabilizers

vulcanizing

Machinery and Process Equipment/Machinery/Vulcanizing