ดัชนีหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Products Index

เครื่องพิมพ์ฉลาก

Machinery and Process Equipment/Machinery/Label Machine

ฉลากและแท็ก

Materials Handling/Labels and Tags

ห้องปฏิบัติการ

Engineering and Consulting/Laboratories

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (ห้องแลป)

Instruments and Controls/Laboratory Equipment

บันได

Plant and Facility Equipment/Facilities Equipment/Ladders

ลามิเนต

Custom Manufacturing and Fabricating/Laminating

ที่ดิน

Construction and Decoration/Real Estate/Land

เครื่องเลเซอร์

Machinery and Process Equipment/Machinery/Laser Machine

เลเซอร์บริการ

Custom Manufacturing and Fabricating/Laser Marking Services

สลัก

Hardware and Consumable/Latches

น้ำยาง

Metals and Metal Products/Latex

เครื่องกลึง

Tool and Tooling/Machine Tools/Lathes

ตะกั่ว

Metals and Metal Products/Lead

เลนส์

Instruments and Controls/Accessories/Lenses

โคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

Electrical and Power Generation/Electrical Components/Lighting Fixture

ไฟและโคมไฟ

Plant and Facility Equipment/Facilities Equipment/Lights & Lighting

ลิมิตเตอร์

Instruments and Controls/Limiters

ลิเนียร์

Machinery and Process Equipment/Bearings/Linear

อุปกรณ์กรองของเหลว

Machinery and Process Equipment/Filters/Liquid Filters

เครื่องจ่ายสบู่เหลว

Construction and Decoration/Bath and Toilet Appliances/Liquid Soap Dispenser

ผู้ชำระบัญชี

Industrial Services/Liquidators

โหลดเซลล์

Instruments and Controls/Scale/Load Cells

รถตักและขนถ่าย

Materials Handling/Loaders and Unloaders

รถตัก / ขนถ่าย

Materials Handling/Loaders/Unloaders

การล็อค

Machinery and Process Equipment/Safety Equipment/Lockouts

ล็อค

Hardware and Consumable/Locks

น้ำมันหล่อลื่น

Energy and Environment/Petroleum and Products/Lubricant

สารหล่อลื่น

Machinery and Process Equipment/Lubricants

น้ำมันหล่อลื่นและ Coolents

Hardware and Consumable/Lubricants and Coolents

อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น

Machinery and Process Equipment/Lubricators

เครื่องวัดแสง

Energy and Environment/Environment Instrument/Lux Meter