ดัชนีหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Products Index

Gas

ก๊าซ

Chemicals/Gas

Gas

แก๊ส

Machinery and Process Equipment/Compressors/Gas

ก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน

Machinery and Process Equipment/Filters/Gas & Oil

การกำจัดก๊าซ

Energy and Environment/Gas Disposal

เครื่องปั่นไฟแก๊ส

Energy and Environment/Generators/Gas Generators

น้ำมันพืช

Plant and Facility Equipment/Gas Plants

ปะเก็นและแหวนรอง

Hardware and Consumable/Gaskets and Washers

เครื่องปั่นไฟเบนซิน

Energy and Environment/Generators/Gasoline Generators

เครื่องมือเบนซิน

Tool and Tooling/Gasoline Powered Tools

วาล์วประตูน้ำ (เกทวาล์ว)

Pumps, Valves and Accessories/Valves/Gate Valves

เกจ

Instruments and Controls/Gauges

เกียร์

Machinery and Process Equipment/Machinery/Gear

กระปุกเกียร์

Machinery and Process Equipment/Gears/Gearboxes

หัวเกียร์

Machinery and Process Equipment/Gears/Gearheads

มอเตอร์หอยโข่ง

Machinery and Process Equipment/Gears/Gearmotors

ทั่วไป

Metals and Metal Products/General

อุปกรณ์เสริมทั่วไป

Instruments and Controls/Accessories/General Accessories

อุปกรณ์อัตโนมัติทั่วไป

Automation and Electronics/Automation Equipment/General Automation Equipment

ระบบการทำงานอัตโนมัติทั่วไป

Automation and Electronics/Automation Systems/General Automation Systems

แบริ่งทั่วไป

Machinery and Process Equipment/Bearings/General Bearings

หม้อไอน้ำทั่วไป

Machinery and Process Equipment/Boilers/General Boilers

สารเคมีทั่วไป

Chemicals/General Chemicals

สารประกอบทั่วไป

Chemicals/Compounds/General Compounds

คอมเพรสเซอร์ทั่วไป

Machinery and Process Equipment/Compressors/General Compressors

ที่ปรึกษาทั่วไป

Engineering and Consulting/Consultants/General Consultants

บริการตัดทั่วไป

Custom Manufacturing and Fabricating/Cutting Services/General Cutting Services

นักออกแบบทั่วไป

Engineering and Consulting/Designers/General Designers

วิศวกรรมทั่วไป

Engineering and Consulting/Engineering/General Engineering

อุปกรณ์ทั่วไป

Plant and Facility Equipment/Construction Equipment and Supplies/General Equipment

Fabricators ทั่วไป

Custom Manufacturing and Fabricating/Fabricating/General Fabricators

กรองทั่วไป

Machinery and Process Equipment/Filters/General Filters

Gears ทั่วไป

Machinery and Process Equipment/Gears/General Gears

ฮาร์ดแวร์ทั่วไป

Hardware and Consumable/General Hardware

เครื่องมือเครื่องจักรทั่วไป

Tool and Tooling/Machine Tools/General Machine Tools

เครื่องจักรทั่วไป

Machinery and Process Equipment/Machinery/General Machinery

การใช้เครื่องจักรทั่วไป

Custom Manufacturing and Fabricating/Machining/General Machining

เครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

Plant and Facility Equipment/Office Equipment and Supplies/General Office Supplies

ปั๊มทั่วไป

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/General Pumps

บริการทั่วไป

Industrial Services/General Services

ทั่วไปสปริงส์

Machinery and Process Equipment/Springs/General Springs

เครื่องมือทั่วไป

Tool and Tooling/Tools/General Tools

วาล์วทั่วไป

Pumps, Valves and Accessories/Valves/General Valves

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Parts & Accessories

Energy and Environment/Generators/Generator Parts & Accessories

เครื่องปั่นไฟ

Electrical and Power Generation/Generators

เครื่องมือตัดกระจก

Construction and Decoration/Construction Tools/Glass Cutters

ผลิตภัณฑ์แก้ว

Custom Manufacturing and Fabricating/Glass Products

โกลบวาล์ว

Pumps, Valves and Accessories/Valves/Globe Valve

ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ

Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/Gloves & Hand Protection

กาว

Sealants and Adhesives/Glue

ทอง

Metals and Metal Products/Gold

เครื่องบด

Machinery and Process Equipment/Machinery/Grinders

บริการบด

Custom Manufacturing and Fabricating/Grinding Services

จับ

Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/Grips

สายดิน

Electrical and Power Generation/Electrical Components/Grounding

ยาม

Machinery and Process Equipment/Safety Equipment/Guards