หมวด

Potassium Hydroxide

1
Potassium Hydroxide
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium Hydroxide)

บริษัท บีม เคม จำกัด

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีในการผลิตของ สบู่ และจาก ปุ๋ย . โพแทสเซียมไฮดรอกไซ dissociates อย่างสมบูรณ์ในน้ำจะให้สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซ K + + -. โอไฮโอ

กรดซิตริก (Citric acid)potassium hydroxideโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1