ดัชนีหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Products Index

การผลิต

Machinery and Process Equipment/Machinery/Fabricating

ผ้า

Machinery and Process Equipment/Fabrics

สิ่งอำนวยความสะดวก

Engineering and Consulting/Engineering/Facility

โรงงานอัตโนมัติ

Automation and Electronics/Automation Systems/Factory Automation

อุปกรณ์ป้องกันการตก

Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/Fall Protection Equipment

พัดลม

Plant and Facility Equipment/Facilities Equipment/Fans

ฟาร์ม

Construction and Decoration/Real Estate/Farm

อุปกรณ์ทำฟาร์ม

Machinery and Process Equipment/Machinery/Farm Equipment

ตัวยึด

Hardware and Consumable/Fasteners

ก๊อกน้ำในห้องน้ำ

Construction and Decoration/Bath and Toilet Appliances/Faucet, Bath Mixer and Tap

ก๊อกน้ำ

Plant and Facility Equipment/Plumbing Equipment/Faucets

รั้วและเกตส์

Plant and Facility Equipment/Facilities Equipment/Fences & Gates

ปลอกโลหะ

Machinery and Process Equipment/Ferrules

สายใยแก้วนำแสง (สายไฟเบอร์ออฟติก)

Automation and Electronics/Optical Components/Fiber Optics

ไฟเบอร์กลาส

Construction and Decoration/Building Materials/Fiberglass

เส้นใย

Automation and Electronics/Electronic Components/Fibers

ไฟเบอร์

Metals and Metal Products/Fibre

ตะไบ

Tool and Tooling/Hand Tools/Files

ระบบการจัดเก็บ

Materials Handling/Filing Systems

สารฟิลเลอร์

Chemicals/Compounds/Fillers

เครื่องบรรจุ

Machinery and Process Equipment/Machinery/Filling Machine

บริการบรรจุ

Custom Manufacturing and Fabricating/Filling Services

ฟิล์ม

Sealants and Adhesives/Film

สารกรองน้ำและไส้กรอง

Machinery and Process Equipment/Filters/Filter Media & Filter Element

เครื่องกรองคัดแยก

Machinery and Process Equipment/Filters/Filter Separators

ระบบการกรอง

Machinery and Process Equipment/Filters/Filtering Systems

การเงิน

Industrial Services/Financial

เสร็จสิ้น

Chemicals/Coatings and Finishes/Finishes

จบ

Custom Manufacturing and Fabricating/Finishing Services/Finishing

อุปกรณ์ป้องกันไฟ

Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/Fire Protection Equipment

ปั๊มน้ำดับเพลิง

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Fire Pump

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/Fire Safety

วัสดุทนไฟและวัสดุกันน้ำ

Construction and Decoration/Building Materials/Fireproof & Waterproof Materials

อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/First Aid Equipment

ฟิตติ้ง

Hardware and Consumable/Fittings

การแข่งขัน

Plant and Facility Equipment/Facilities Equipment/Fixtures

วัสดุปูพื้นและกระเบื้อง

Construction and Decoration/Building Materials/Flooring & Tiles

วาล์วควบคุมอัตราการไหล

Pumps, Valves and Accessories/Valves/Flow Control Valves

เครื่องมือวัดการไหล (โฟลว์มิเตอร์)

Instruments and Controls/Flow Meters

ฟอยล์

Metals and Metal Products/Foil

อาหารและเครื่องดื่ม

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Food & Beverage

เครื่องแปรรูปอาหาร

Machinery and Process Equipment/Machinery/Food Processing Machinery

อุปกรณ์การป้องกันเท้า

Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/Foot Protection Equipment

ฟุตวาล์ว

Pumps, Valves and Accessories/Valves/Foot Valves

ป่า

Construction and Decoration/Real Estate/Forest

ตีขึ้นรูป

Custom Manufacturing and Fabricating/Forgings

การขึ้นรูปบริการ

Custom Manufacturing and Fabricating/Forming Services

ประกันภัยการขนส่ง

Logistics and Transportation/Logistics Services/Freight Insurance

บริการขนส่งสินค้า

Industrial Services/Freight Services

วาล์วก๊าซและน้ำมัน

Pumps, Valves and Accessories/Valves/Fuel & Gas Valves

เซลล์เชื้อเพลิง

Electrical and Power Generation/Fuel Cells

น้ำมันเตา

Energy and Environment/Petroleum and Products/Fuel Oil

การบรรลุเป้าหมาย

Industrial Services/Fulfillment

รถกระเช้าไฟฟ้ารถยนต์

Logistics and Transportation/Funicular Cars

เตาเผา

Machinery and Process Equipment/Furnaces

เฟอร์นิเจอร์

Plant and Facility Equipment/Office Equipment and Supplies/Furniture

ฟิวส์

Electrical and Power Generation/Electrical Components/Fuse