หมวด

Punching Machine

1
Punching Machine
Manual Combinet and Punch Shear เครื่องตัดเหล็กแบบคันโยก

บริษัท โซเพ็ค จำกัด

- ตัดเหล็กแผ่นได้หนา 10 มม. - ตัดเหล็กเส้นแบนได้ 90x14 มม. - ตัดเหล็กกลมได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม.

combinetpunchshearเครื่องตัดเหล็กแบบคันโยก

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1