หมวด

Packaging Services

123
Packaging Services
เครื่องบรรจุภัณฑ์ครบวงจร Fully Auto Packing

บริษัท นิกซ์มา เทคโนโลยี จำกัด

เครื่อง Fully Auto Packing เป็นเครื่องบรรจภัณฑ์แบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้นจากการหยิบบรรจุภัณฑ์ โดยที่เครื่องจักรจะมีระบบ อัติโนมัติโดยการใช้เซนเซอร์ในการควบคุมกระบวนการและขึ้นตอนทุกขึ้นตอน รวมถึงการนำเอาวัตถุดิบใสลงในบรรจุภัณฑ์ และการซีล ปิดปากบรรจุภัณฑ์ก่อนปล่อยออกจากไลน์การผลิต

fully auto top flap folding carton sealer

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
P.O.F shrink film

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม-พลาสแพ็ค ซัพพลาย

เราจำหน่ายพลาสติก ฟิล์มหด ชนิด POF SHRINK FILM เป็นฟิล์มหด เป็นลักษณะ พับกลาง เหมาะสำหรับเครื่องแพ็ค ที่ เป็น AUTOMATIC PACKAGING หรือ เครื่องแพ็ค ที่ตัวตัด ที่ เป็น L-SEALER พลาสติกฟิล์มหด ชนิดนี้ เ

polyolefin shrink filmshrink filmฟิล์มหด

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
รับซ่อมเครื่องแพ็คสุญญากาศ

บริษัท ขุนนรินทร์ จำกัด

รับซ่อมเครื่องแพ็คสุญญากาศ ตรวจเช็คอาการเครื่องไม่ดึงอากาศออก เครื่องดึงอากาศออกไม่หมด เครื่องไม่ซีล ซีลไม่แน่น

food service equipmentmaintenace & engineering services

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
123