หมวด

Preservatives

1
Preservatives
ไมโครไนซ์ไบโออาร์พีวัน,น้ำยาล้างคราบน้ำมัน

บริษัท เจเอ็ม อิควิปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ไมโครไนซ์อาร์พีวัน เป็นน้ำยาล้างน้ำมัน, น้ำยาล้างชิ้นงาน, น้ำยาล้างเครื่องจักร ที่สกัดจากพืช ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

น้ำยาไบโอน้ำยาล้างคราบน้ำมันน้ำยาล้างชิ้นงานน้ำยาล้างน้ำมัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1