ดัชนีหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Products Index

ชั้นวาง

Materials Handling/Racks and Shelving

ผ้าทำความสะอาด

Plant and Facility Equipment/Cleaning Equipment and Supplies/Rags

ทางรถไฟและรั้ว

Plant and Facility Equipment/Facilities Equipment/Rails & Railings

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

Energy and Environment/Environment Instrument/Rain Gauge

ทางลาด

Materials Handling/Ramps

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

Machinery and Process Equipment/Reactors

ผู้อ่าน

Automation and Electronics/Electronic Components/Readers

รีเอเจนต์ (ตัวทำปฏิกิริยา)

Chemicals/Reagents

ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

Construction and Decoration/Real Estate/Real Estate Agents

โครงการอสังหาริมทรัพย์

Construction and Decoration/Real Estate/Real Estate Projects

ดอกรีมเมอร์

Tool and Tooling/Tools/Reamer

ตัวรับสัญญาณ

Electrical and Power Generation/Electrical Equipment/Receivers

เต้ารับ

Electrical and Power Generation/Electrical Components/Receptacle

เครื่องสูบระบบหมุนเวียน

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Recirculation Pump

เครื่องบึนทึก

Instruments and Controls/Recorders

ตัวเรียงกระแสไฟ

Electrical and Power Generation/Electrical Components/Rectifiers

การรีไซเคิล

Energy and Environment/Recycling

บริการรีไซเคิล

Plant and Facility Equipment/Recycling Services

reducers

Machinery and Process Equipment/Engines and Motors/Reducers

ม้วน

Materials Handling/Reels

อุปกรณ์ความปลอดภัยสะท้อนแสง

Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/Reflective Safety Equipment

วัสดุทนไฟ

Machinery and Process Equipment/Refractories

สารทำความเย็น

Chemicals/Refrigerants

ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง

Plant and Facility Equipment/Refrigerators and Freezers

เครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์)

Instruments and Controls/Regulators

รีเลย์

Electrical and Power Generation/Electrical Components/Relay

รีลิฟวาล์ว

Pumps, Valves and Accessories/Valves/Relief Valves

น้ำยาทำความสะอาด

Plant and Facility Equipment/Cleaning Equipment and Supplies/Removers

น้ำยาล้างและตัวทำละลาย

Chemicals/Removers and Solvents

ซ่อมแซมและบำรุงรักษา

Industrial Services/Repair and Maintenance

ตัวต้านทาน

Automation and Electronics/Electronic Components/Resistor

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/Respiratory Protection

ย้อนกลับ

Engineering and Consulting/Engineering/Reverse

เครื่องย้ำหัวรีเวท

Hardware and Consumable/Riveting Machine

ถนนขนส่ง

Logistics and Transportation/Logistics Services/Road Freight

ความปลอดภัยของถนน

Logistics and Transportation/Roadway Safety

หุ่นยนต์เชื่อม

Machinery and Process Equipment/Welding Equipment and Supplies/Robot Welding

ส่วนประกอบของหุ่นยนต์

Automation and Electronics/Automation Equipment/Robotic Components

ระบบหุ่นยนต์

Automation and Electronics/Automation Equipment/Robotic Systems

หุ่นยนต์

Automation and Electronics/Automation Equipment/Robots

ลูกกลิ้ง

Machinery and Process Equipment/Bearings/Roller

กลิ้ง

Machinery and Process Equipment/Machinery/Rolling

หลังคา

Plant and Facility Equipment/Building Products/Roofing

หลังคา

Plant and Facility Equipment/Roofs

ห้องพัก

Electrical and Power Generation/Chambers and Enclosures/Rooms

เชือก

Materials Handling/Rope

สับเปลี่ยน

Machinery and Process Equipment/Compressors/Rotary

เราเตอร์

Tool and Tooling/Machine Tools/Routers

เครื่องวัดความเร็วรอบ

Instruments and Controls/RPM Meter / Tachometer

ยาง

Metals and Metal Products/Rubber

ผลิตภัณฑ์ยาง

Metals and Metal Products/Rubber Goods