ดัชนีหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Products Index

สินค้าริม

Construction and Decoration/Earthwork Products

EDM

EDM

Custom Manufacturing and Fabricating/Machining/EDM

อีลาสโตเมอร์

Metals and Metal Products/Elastomers

ไฟฟ้า

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Electric

สว่านไฟฟ้า

Tool and Tooling/Electric Power Tools/Electric Drills

เครื่องบดไฟฟ้า

Tool and Tooling/Electric Power Tools/Electric Grinders

เครื่องสกัดไฟฟ้า

Tool and Tooling/Electric Power Tools/Electric Hammers

เครื่องทำท่อเกลียว (เครื่องต๊าปเกลียว)

Tool and Tooling/Electric Power Tools/Electric Pipe Threaders

เครื่องไสไฟฟ้า

Tool and Tooling/Electric Power Tools/Electric Planers

เครื่องขัดสีรถ

Tool and Tooling/Electric Power Tools/Electric Polishers

เครื่องขัดกระดาษทราย

Tool and Tooling/Electric Power Tools/Electric Sanders

เลื่อยไฟฟ้า

Tool and Tooling/Electric Power Tools/Electric Saws

ไขควงไฟฟ้า

Tool and Tooling/Electric Power Tools/Electric Screwdrivers

เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า

Tool and Tooling/Electric Power Tools/Electric Trimmers

ประแจไฟฟ้า

Tool and Tooling/Electric Power Tools/Electric Wrenches

ฟิลเตอร์งานไฟฟ้า

Electrical and Power Generation/Electrical Components/Electrical Components - Filters

ขั้วต่ออิเล็กทรอนิกส์ (คอนเนคเตอร์ )

Automation and Electronics/Electronic Components/Electrical Connector

คอนแทคไฟฟ้า

Electrical and Power Generation/Electrical Components/Electrical contact

ดาษดื่น

Electrical and Power Generation/Electrical Components/Electrical shunt

ไฟฟ้า

Energy and Environment/Electricity

อุปกรณ์ Electrodeionization

Machinery and Process Equipment/Water Treatment Equipment/Electrodeionization Equipment

ชุบโลหะไม่ใช้ไฟฟ้า

Custom Manufacturing and Fabricating/Finishing Services/Electroless plating

ปั๊มแม่เหล็กไฟฟ้า

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Electromagnetic Pump

อิเล็กทรอนิกส์

Engineering and Consulting/Engineering/Electronic

ไฟฟ้าแสง

Automation and Electronics/Optical Components/Electro-Optical

ด้วยไฟฟ้า

Custom Manufacturing and Fabricating/Finishing Services/Electroplating

ไฟฟ้า

Custom Manufacturing and Fabricating/Finishing Services/Electropolishing

ธาตุ

Chemicals/Elements

อะไหล่ลิฟท์

Logistics and Transportation/Elevator Parts

ลิฟต์, ลิฟต์ยก

Logistics and Transportation/Elevators, Lifts

อุปกรณ์ฉุกเฉิน

Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/Emergency Equipment

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Energy and Environment/Environment Instrument/EMF/ELF Meter, Gauss Meter, Tesla Meter

Enclosures

Machinery and Process Equipment/Chambers and Enclosures/Enclosures

ตัวเข้ารหัส (เอ็นโค้ดเดอร์)

Automation and Electronics/Electronic Components/Encoders

เอ็นมิล

Machinery and Process Equipment/Machinery/End Mills

พลังงาน

Engineering and Consulting/Engineering/Energy

ตัวแทนพลังงาน

Energy and Environment/Energy Agents

โครงการพลังงาน

Energy and Environment/Energy Projects

เครื่องยนต์

Machinery and Process Equipment/Engines and Motors/Engines

ซองจดหมาย

Plant and Facility Equipment/Office Equipment and Supplies/Envelopes

เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม

Energy and Environment/Environment Instrument

โครงการสิ่งแวดล้อม

Energy and Environment/Environment Projects

สิ่งแวดล้อม

Engineering and Consulting/Engineering/Environmental

การควบคุมสิ่งแวดล้อม

Plant and Facility Equipment/Environmental Control

บริการด้านสิ่งแวดล้อม

Engineering and Consulting/Environmental Services

อีพ๊อกซี่

Sealants and Adhesives/Epoxies

อุปกรณ์

Sealants and Adhesives/Equipment

อุปกรณ์และเครื่องใช้

Plant and Facility Equipment/HVAC/Equipment & Supplies

เอทิล

Chemicals/Organic/Ethyl

ระเหย

Machinery and Process Equipment/Evaporators

Exhausters

Plant and Facility Equipment/Building Products/Exhausters

เครื่องมือขยายอุปกรณ์

Tool and Tooling/Tools/Expander Tools

ด่วน

Logistics and Transportation/Logistics Services/Express

ยืด

Automation and Electronics/Electronic Components/Extenders

สกัด

Materials Handling/Extractors

อุปกรณ์การป้องกันดวงตา

Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/Eye Protection Equipment