หมวด

Printing Machine

1
Printing Machine
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต Hot Stamp สำหรับธุรกิจ SME หริอ OTOP

บริษัท ไทยอิงค์เจ็ท เทคโนโลยี่ จำกัด

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมอายุ Lot No ลงบนถุงพลาสติก กระดาษ ระบบ Hot Stamp เหมาะสำหรับธุรกิจ SME หริอ OTOP

hot stampเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
 เครื่องพิมพ์บัตร Evolis รุ่น Badgy 100

บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Badgy สนองต่อความต้องการเฉพาะของหน่วยงานขนาดเล็กที่ต้องการพิมพ์ในปริมาณน้อย หรือพิมพ์เพียงใบเดียว อย่างเช่น คลับกีฬา บริษัทขนาดเล็ก ร้านค้าปลีก โรงเรียน ห้องสมุด และหน่วยงานในท้องถิ่น เหมาะสำหรับการใช้งานพิมพ์บัตรสมาชิก บัตรสะสมคะแนน บัตรบุคคลภายนอก บัตรพนักงาน และอื่นๆ พิมพ์บัตรประจำตัว ด้วยตัวคุณเอง! ใช้งานง่ายเสียบต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์ เหมือนเครื่องปริ้นเตอร์ทั่วไป

เครื่องพิมพ์บัตร

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1