ดัชนีหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Products Index

เครื่องทำน้ำแข็ง

Machinery and Process Equipment/Machinery/Ice Making Machine

บัตรประจำตัว

Automation and Electronics/Automation Systems/Identification

การถ่ายภาพ

Automation and Electronics/Automation Systems/Imaging

นำเข้าส่งออก

Industrial Services/Import/Export

ตู้อบ, ตู้บ่มเชื้อ

Instruments and Controls/Incubator

การจัดทำดัชนี

Materials Handling/Indexing

ตัวชี้วัด

Instruments and Controls/Indicators

ตัวนำกระแสไฟฟ้า

Energy and Environment/Power Supplies/Inductors

ด้านอุตสาหกรรม

Engineering and Consulting/Designers/Industrial

พัดลมอุตสาหกรรม

Machinery and Process Equipment/Industrial Fan

น้ำมันอุตสาหกรรมและสารหล่อลื่น

Hardware and Consumable/Industrial Oil and Lube

พาวเวอร์ซัพพลายอุตสาหกรรม

Energy and Environment/Power Supplies/Industrial Power Supply

สารยับยั้ง

Chemicals/Inhibitors

ฉีดขึ้นรูป

Custom Manufacturing and Fabricating/Injection Molding

น้ำหมึก

Chemicals/Inks

อุปกรณ์การตรวจสอบ

Instruments and Controls/Inspection Equipment

บริการตรวจสอบ

Instruments and Controls/Inspection Services

การติดตั้ง

Industrial Services/Installation

อุปกรณ์และเครื่องมือวัด

Instruments and Controls/Instruments and Instrumentation

ฉนวนกันความร้อน

Hardware and Consumable/Insulation

วัสดุและองค์ประกอบฉนวนกันความร้อน

Construction and Decoration/Building Materials/Insulation Materials & Elements

ฉนวนไฟฟ้า (อินซูเลเตอร์)

Electrical and Power Generation/Electrical Components/Insulator

วงจรรวม (ไอซี)

Automation and Electronics/Electronic Components/Integrated Circuits

บริการทางอินเทอร์เน็ต

Industrial Services/Internet Services

อินเวอร์เตอร์

Electrical and Power Generation/Electrical Equipment/Inverters

อินเวอร์เตอร์และการแปลง

Energy and Environment/Power Supplies/Inverters & Converters

เหล็ก

Metals and Metal Products/Iron