เกี่ยวกับ NanaSupplier.com

NanaSupplier.com ตลาดกลางสินค้าอุตสาหกรรม

บริษัท นานาซัพพลายเออร์ ดอทคอม จำกัด
NanaSupplier Dot Com Co., Ltd.

บริษัท นานาซัพพลายเออร์ ดอท คอม จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลทาง ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานในกลุ่มภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

NanaSupplier.com เป็นเว็บไซต์ตลาดกลาง ผู้ซื้อพบผู้ขาย สินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ ที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจ สินค้าอุตสาหกรรม และการซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม ของประเทศไทย มีการจัดหมวดหมู่สินค้าตามประเภทอุตสาหกรรม พร้อมระบบในการค้นหาข้อมูลผู้ซื้อ ผู้ขาย และสินค้า ตามที่ต้องการได้โดยง่าย ช่วยผู้ซื้อลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ ในการค้นหาผู้ขายหรือสินค้าที่ต้องการ และช่วยผู้ขายให้มีช่องทางในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง

ติดต่อ NanaSupplier