ดัชนีหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Products Index

ชิ้นส่วนเครื่องจักร

Machinery and Process Equipment/Machine Parts

ดอกต๊าป

Tool and Tooling/Tools/Machine Taps

แมชชีนวิชั่น

Automation and Electronics/Automation Systems/Machine Vision

#NAME?

Machinery and Process Equipment/Machinery/Machinery - All Types

กรณีเครื่องจักร

Machinery and Process Equipment/Chambers and Enclosures/Machinery Cases

ศูนย์เครื่องจักรกล

Machinery and Process Equipment/Machinery/Machining Centers

แมกนีเซียม

Metals and Metal Products/Magnesium

แม่เหล็ก

Electrical and Power Generation/Magnets

จดหมาย

Machinery and Process Equipment/Machinery/Mailing Machine

ซ่อมบำรุง

Plant and Facility Equipment/Facilities Equipment/Maintenance

การบำรุงรักษาและการสนับสนุน

Machinery and Process Equipment/Maintenance and Support

อุปกรณ์บำรุงรักษา

Pumps, Valves and Accessories/Maintenance Supplies

ค้อนตะลุมพุก

Tool and Tooling/Tools/Mallet

การผลิต

Engineering and Consulting/Engineering/Manufacturing

ปั๊มน้ำทะเล

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Marine Pump

การตลาด

Industrial Services/Marketing

ทำเครื่องหมายอุปกรณ์

Materials Handling/Marking Devices

เครื่องหมาย

Machinery and Process Equipment/Machinery/Marking Machine

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Materials Handling

เสื่อ

Plant and Facility Equipment/Facilities Equipment/Mats

บริการตรวจวัด

Instruments and Controls/Measurement Services

อุปกรณ์เครื่องมือวัด

Instruments and Controls/Measuring Equipment

ประกอบการแพทย์

Custom Manufacturing and Fabricating/Medical Assemblies

อุปกรณ์ทางการแพทย์

Machinery and Process Equipment/Machinery/Medical Equipment

เครื่องมือแพทย์

Instruments and Controls/Medical Instruments

อุปกรณ์กรองเมมเบรน

Machinery and Process Equipment/Filters/Membrane Filter

ตาข่าย

Materials Handling/Mesh

เหล็กฉากและเหล็กรางน้ำ

Metals and Metal Products/Metal Angle and Metal Channel

ผลิตภัณฑ์โลหะ

Metals and Metal Products/Metal Products

การทำงานโลหะ

Machinery and Process Equipment/Machinery/Metal Working

โลหะ

Metals and Metal Products/Metals

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี

Pumps, Valves and Accessories/Pumps/Metering Pump

เครื่องวัด (มิเตอร์)

Instruments and Controls/Meters

ไมโคร

Custom Manufacturing and Fabricating/Machining/Micromachining

ไมโครมิเตอร์

Instruments and Controls/Micrometers

กล้องจุลทรรศน์

Instruments and Controls/Microscopes

ไมโครเวฟ

Machinery and Process Equipment/Machinery/Microwave

เครื่องกัด

Machinery and Process Equipment/Machinery/Milling Machine

แร่ธาตุ

Chemicals/Minerals

เครื่องจักรเหมืองแร่

Machinery and Process Equipment/Machinery/Mining Machine

กระจก

Plant and Facility Equipment/Safety Equipment/Mirrors

เครื่องผสม (มิกเซอร์)

Machinery and Process Equipment/Mixers

ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน

Materials Handling/Cabinets/Mobile Cabinet

โมเด็ม

Automation and Electronics/Modems

มอดูเลเตอร์

Automation and Electronics/Electronic Equipment/Modulators

โมดูล

Automation and Electronics/Electronic Equipment/Modules

เครื่องวัดความชื้น

Energy and Environment/Environment Instrument/Moisture Meter

การปั้น

Custom Manufacturing and Fabricating/Molding

จอภาพ

Instruments and Controls/Monitors

มอเตอร์

Machinery and Process Equipment/Engines and Motors/Motors

แม่พิมพ์

Tool and Tooling/Mould

เมาส์และคีย์บอร์ด

Automation and Electronics/Mouse & Keyboard

มัลติเพล็กซ์เซอร์

Automation and Electronics/Electronic Components/Multiplexers

ตัวคูณ

Automation and Electronics/Electronic Components/Multipliers