หมวด

Pulleys

1
Pulleys
Pulley

Pulley

SKF

บริษัท นนทบุรีแบริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

Pulley -มูเล่ห์สำหรับสายพานร่อง A B C SPA SPB SPC (ขนาดความโตและจำนวนร่องมาตรฐาน) -มูเล่ห์สำหรับสายพานไทม์มิ่ง -มูเล่ห์ Made to order ขนาดพิเศษทุกชนิด สำหรับใช้เฉพาะงาน

bushtaper bushเตเปอร์ บุชบุชปลอกสวมเพลาเพลามู่เล่ย์ (pulley)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1