หมวด

Packing and Labeling

1
Packing and Labeling
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
THAI KK เทปกาว เทปกาวย่น/เทปย่น ขนาด 48 m/m x 20 yd.

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด

Masking Tape (เทปกาวย่น) เนื้อกระดาษเหนียว แข็งแรง เคลือบกาวยางแรงยึดติดดี สามารถเข้าโค้ง/มุมได้ดี

masking tapeเทปกาวเทปกาวย่นเทปปิดกล่องเทปใส

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1