ดัชนีหมวดสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Products Index

Nailers

Hardware and Consumable/Nailers

เล็บ Tacks และสเตเปิล

Construction and Decoration/Building Supplies/Nails, Tacks & Staples

ป้าย

Plant and Facility Equipment/Office Equipment and Supplies/Nameplates

ก๊าซธรรมชาติ

Energy and Environment/Natural Gas

วาล์วหรี่

Pumps, Valves and Accessories/Valves/Needle Valve

นิกเกิลและนิกเกิลผสมอัลลอย

Metals and Metal Products/Nickel and Nickel Alloys

แผ่นนิกเกิล

Metals and Metal Products/Sheet Metal/Nickel Sheet

นิปเปิ้ล

Hardware and Consumable/Nipples

กรดไนตริก

Chemicals/Acids/Nitric Acid

อุปกรณ์ลดเสียง

Energy and Environment/Noise Reduction Device