หมวด

Inspection Equipment

123
Inspection Equipment
Coliform Test Kit  ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด

Coliform Test Kit ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง มี 3 ขนาด คือ 5 ตัวอย่าง/ชุด , 20 ตัวอย่าง/ชุด และ 50 ตัวอย่าง/ชุด

Mineral acids Test Kit  ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม) Polar Test Kit   ชุดทดสอบหาค่าโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ Bacteria Test Kit  ชุดทดสอบปริมาณแบคทีเรีย Utensils And Hands Test Kit ชุดทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือ Coliform Bacteria Test Kit ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) Sodium Hydrogen Sulfite Test Kit  ชุดทดสอบสารซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร Formalin Test Kit ชุดทดสอบฟอร์มาลิน(น้ำยาดองศพ) Salicylic Acid Test Kit ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร (สารกันรา) Borax in food test kit  ชุดทดสอบบอแรกซ์(ผงกรอบ)ในอาหาร

coliform test kit water test kitชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียชุดทดสอบน้ำ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
โต๊ะระดับเหล็กหล่อ (CAST IRON SURFACE PLATE )

บริษัท วิสต้า แอสโซซิเอท จำกัด

โต๊ะระดับเหล็กหล่อ เหมาะสำหรับวางชิ้นงานที่มีน้ำหนัก และ ควบคุณคุณภาพความเรียบ

cast iron surface plateโต๊ะระดับโต๊ะระดับเหล็กหล่อโต๊ะเหล็กหล่อ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องตรวสอบรอยปิดผนึกบนถุงบรรจุภัณฑ์ (seal scan/sensor)

บริษัท ทาซาเทค จำกัด

เครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยปิดผนึก (Seal) บนถุงบรรจุภัณฑ์ประเภท online เช่น ถุงขนม , ถุงยา โดยการตรวจสอบไม่มีผลเสียกับตัวอย่าง

packagepouchscanseal sensorซีลตรวจตรวจสอบถุงบรรจุผนึก

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
กล้องถ่ายภาพความร้อน

บริษัท บี.บี.เอฟ. โกลบอล โซลูชั่น จํากัด

กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานทางด้านการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ฉนวนความร้อน ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมันนี ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 350 C (อัพเกรดสูงสุดถึง 550 C)

thermographythermoscanกล้องถ่ายภาพความร้อน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
123