หมวด

Indicators

12
Indicators
 Liquid Level Gauge

บริษัท พีเจ เทค ซัพพลาย จำกัด

New-Flow มาตรวัดระดับ ได้รับการออกแบบให้หลากหลาย ได้แก่ R series, T series และ B series           ที่ตอบสนองแรงดัน และอุณหภูมิต่างๆสำหรับการใช้งานโดยลูกค้าเป็นผู้กำหนด R_Series: Reflex Type Liquid Level Gauge T_Series: Transparent Type Liquid Level Gauge B_Series: Large Chamber Type Liquid Level Gauge

Float & Board Tank Gauge Tank Level  Indicator ลูกลอยวัดระดับน้ำและเคมีในถัง  เกจวัดระดับน้ำและเคมีในถัง  Water Tank Level Indicator กระจกมองของไหล SS304 Sight glass เกตวัดระดับ Tubular level glass  กระจกมองระดับเคมีในถัง Sight Glass Flow Meter วัดอัตราการไหลแก๊ส  Sight Glass กระจกมองน้ำไหลใบพาย SS316

boiler level controllevel gauge

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เครื่องวัดรังสี

บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด

รุ่น Hawk iospectra เครื่องวัดรังสี เครื่องทดสอบรังสี เครื่องตรวจสอบรังสี เครื่องมือวัดรังสี เครื่องตรวจจับรังสี เครื่องตรวจวัดรังสี

เครื่องวัดรังสี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
12