หมวด

Indicators

12
Indicators
 Sight Glass กระจกมองน้ำไหลใบพาย SS316

บริษัท พีเจ เทค ซัพพลาย จำกัด

มีชนิดใบพาย และไม่มีใบพาย (Drip Tube) ชนิดของไหล: - ก๊าซและของเหลว - ระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบการไหลของอุตสาหกรรม - ตัวบ่งชี้หน้าต่างคู่ วัสดุ: ตัวเครื่อง - SS316, SS304, SS316L, SS304L มีให้เลือก พายเรือ - SS316;                    สปริง - SS316; แก้ว Guge- Tempered; ปะเก็น - Teflon, Gore Tex, แกรไฟต์ แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน: 200?C (มีตัวเลือก300?C)

กระจกมองของไหลสำหรับเคมี / Sight Glass Indicators PFA lined ลูกลอยวัดระดับน้ำในถัง Float & Board Tank Gauge Tank Level  Indicator ลูกลอยวัดระดับน้ำและเคมีในถัง  เกจวัดระดับน้ำและเคมีในถัง  Water Tank Level Indicator กระจกมองของไหล SS304 Sight glass กระจกมองระดับเคมีในถัง Sight Glass Flow Meter วัดอัตราการไหลแก๊ส

sight glassกระจกดูน้ำไหล

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เครื่องวัดรังสี

บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด

รุ่น Hawk iospectra เครื่องวัดรังสี เครื่องทดสอบรังสี เครื่องตรวจสอบรังสี เครื่องมือวัดรังสี เครื่องตรวจจับรังสี เครื่องตรวจวัดรังสี

เครื่องวัดรังสี

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
12