1
ชุดทดสอบการบดอัดดิน (Soil Compaction Test)
ค้อนบดอัดดิน

บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด

ชุดทดสอบการบดอัดดิน ( Soil Compaction Mold ) Standard Compaction Hammer 5.5 lb. Modified Compaction Hammer 10 lb. Test Methods AASHTO T134, T135, T136, T180, T99 AASHTO T99 ASTM D 1557 ASTM D 1558 ASTM D 558 ASTM D 559 ASTM D 698 Test Methods ASTM D 1557, D 1558, D 558, D 559, D 698

ชุดทดสอบการบดอัดดิน (Soil Compaction Test)Soil Compaction Hammerค้อนบดอัดดิน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ชุดทดสอบการบดอัดดิน (Soil Compaction Test)
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม Field Density Test

บริษัท แอลจีทูลส์ จำกัด

ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม 1. แบบเต็มชุด(10ชิ้น)ตามรูป ราคา 6, 200 บาท 2. แบบไม่เต็มชุด (กรณีซื้อแยกชิ้น) - เพลท ราคา 1, 200 บาท - กรวย ราคา 1, 800 บาท - ขวดพลาสติก ราคา 600 บาท - ที่ตักสแตนเลส ราคา 250 บาท **เครื่องชั่ง และ ตะแกรงร่อนทรายแยกซื้อต่างหาก

ชุดทดสอบความหนาแน่นของดิน (field density test)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี