1
ชุดทดสอบการบดอัดดิน (Soil Compaction Test)
ค้อนบดอัดดิน

บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด

ชุดทดสอบการบดอัดดิน ( Soil Compaction Mold ) Standard Compaction Hammer 5.5 lb. Modified Compaction Hammer 10 lb. Test Methods AASHTO T134, T135, T136, T180, T99 AASHTO T99 ASTM D 1557 ASTM D 1558 ASTM D 558 ASTM D 559 ASTM D 698 Test Methods ASTM D 1557, D 1558, D 558, D 559, D 698

ชุดทดสอบการบดอัดดิน (Soil Compaction Test)Soil Compaction Hammerค้อนบดอัดดิน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ชุดทดสอบการบดอัดดิน (Soil Compaction Test)
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม Field Density Test

บริษัท แอลจีทูลส์ จำกัด

ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม 1. แบบเต็มชุดตาม ราคา 6, 200 บาท 2. แบบไม่เต็มชุด (กรณีซื้อแยกชิ้น)

ชุดทดสอบความหนาแน่นของดิน (field density test)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี