ขอเชิญเข้าร่วมงาน "Asia Power Week 2017" วันที่ 19-21 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา

ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
         งาน Asia Power Week 2017 เกิดจากความร่วมมือของ Power Gen Asia และ Renewable Energy World Asia ในการจัดสู่มหกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลือก ฯลฯ   
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม    
www.asiapowerweek.com
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ