ขอเชิญเข้าร่วมงาน "PU Tech Asia 2017" วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา

ภาพประกอบ
         งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้านโพลียูรีเทนครั้งที่ 2 "PU Tech Asia 2017" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น จุดนัดพบของอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากงานแสดงสินค้า ยังมีงานประชุม งานสัมมนา งานอบรม และงานเน็ทเวิร์คกิ้งดินเนอร์ ซึ่งจัดร่วมกับงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านที่นอน "Mattress Tech Asia 2017"   
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม   
http://www.urethane-expo.com