ขอเชิญเข้าร่วมงาน "MANUFACTURING EXPO 2017" วันที่ 21-24 มิถุนายน 2560 ณ ไบเทค บางนา

ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
         MANUFACTURING EXPO 2017 เป็นงานสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและประกอบไปด้วย งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ 4 งานที่ออกแบบเพื่อเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ อาทิ แม่พิมพ์ เคลือบพื้นผิว ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการประกอบ พร้อมรวบรวมนักอุตสาหกรรม ผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 59,000 รายภายในงานเดียว นี่ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับประชาสัมพันธ์แบรนด์ของท่านให้เป็นที่รู้จัก และติดหูในหมู่ผู้ซื้อที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม   
   
   
         MANUFACTURING EXPO 2017 ประกอบไปด้วยงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทาง 5 งานดังนี้   
   
              1. InterPlas Thailand 2017 - งานแสดงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก (www.interplasthailand.com)   
              2. InterMold Thailand 2017 - การผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูป (www.intermoldthailand.com)   
              3. Automotive Manufacturing 2017 - เพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (www.automanexpo.com)   
              4. Assembly & Automation Technology 2017 - ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการประกอบ (www.assemblytechexpo.com)   
              5. Surface & Coatings 2017 - เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์การเตรียมพื้นผิวโลหะ การทาสี และการเคลือบผิวนานาชาติ (www.surfaceandcoatings.com)
ภาพประกอบ
         และจัดร่วมกับสองงานแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ คือ   
   
              1. Nepcon Thailand 2017 - เทคโนโลยีการประกอบ การตรวจวัด และการทดสอบนานาชาติ สำหรับการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (www.nepconthailand.com)   
              2. Mfair Banfkok 2017 – เพื่อการจับคู่ทางธุรกิจแก่ผู้ผลิตในเอเชีย (reedtradex.com/mfair)
ภาพประกอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม   
www.manufacturing-expo.com