ขอเชิญเข้าร่วมงาน "Thailand Industry Expo 2017" วันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา

ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
         งาน Thailand Industry Expo 2017 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4  ภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย” One Transformation, Thousand Opportunities กระทรวงอุตสาหกรรมมีความตั้งใจที่จะต่อยอดและขยายผลความสำเร็จของงานไปสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีพื้นที่ International Pavilion ขึ้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางธุุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการพบปะเจรจาการค้า การลงทุนกับคู่ค้าต่างประเทศ
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม   
www.thailandindustryexpo.com