ขอเชิญเข้าร่วมงาน "Asean Sustainable Energy Week 2017" วันที่ 7-10 มิถุนายน 2560 ณ ไบเทค บางนา

ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
         งาน Asean Sustainable Energy Week 2017 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใหญ่สุดในอาเซ๊ยน ซึ่งจะพบนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ได้แก่ แผงโซล่าร์เซล พลังงานลม พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากวัสดุเหลือทิ้ง เครื่องมือกักเก็บพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน หลอดไฟประหยัดพลังงาน การติดตั้งศูนย์เครือข่ายกลาง (Data Center) ระบบควมคุมมลพิษทางอากาศ ระบบบริหารจัดการน้ำดีน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำเพื่อการบริโภค และอื่นๆ อีกมากมาย   
   
         Asean Sustainable Energy Week 2017 มีการจัดการประชุมและการสัมมนามากกว่า 80 หัวข้อ ดังนี้   
   
1. การประชุมนานาชาติ   
ภาพประกอบ
         1.1. International Conference Renewable Energy Asia 2017 - "Moving Towards - ASEAN's Smart Cities"   
                   (http://www.asew-expo.com/Conference/Inter%E2%80%99conference.aspx#168134-renewable-energy)
ภาพประกอบ
        1.2. International Electric Vehicle Technology Conference iEVTech 2017 - "Innovation for Sustainable Mobility"   
                  (http://www.asew-expo.com/Conference/Inter%E2%80%99conference.aspx#168135-ev-technology)
ภาพประกอบ
        1.3. Asean Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017 - "Sustainable Management and Partnership"   
                  (http://www.asew-expo.com/Conference/Inter%E2%80%99conference.aspx#168137-bio-energy)
ภาพประกอบ
        1.4. International Conference - "Water Forum #2 : Sustainable Water for ASEAN"   
                  (http://www.asew-expo.com/Conference/Inter%E2%80%99conference.aspx#168138-water-forum-)   
ภาพประกอบ
        1.5. EPPO ASEAN ENERGY FORUM 2017 - "2nd EPPO ASEAN Energy Forum"   
                  (http://www.asew-expo.com/Conference/Inter%E2%80%99conference.aspx#168136-eppo-forum)
ภาพประกอบ
2. การนำเสนอผลงานของผู้ร่วมงาน (Exhibitor Presentations)   
        รายละเอียด : http://www.asew-expo.com/Conference/ExhibitorPresentations.aspx   
   
   
3. งานสัมมนาในหัวข้อต่างๆ   
        รายละเอียด : http://www.asew-expo.com/Conference/Seminars.aspx   
   
   
       ทั้งนี้ "Asean Sustainable Energy Week 2017" ได้จัดงานร่วมกับ "PUMPS & VALVE ASIA and THAI WATER EXPO 2017" ที่เป็นงานเฉพาะทางที่รวบรวมเทคโนโลยีล่าสุดและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ และ งานแสดงเทคโนโลยีและงานประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสีย
ภาพประกอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม   
http://www.asew-expo.com   
   
.................................................