1
stomacher bag
ถุงเก็บตัวอย่างแบบปลอดเชื้อ ชนิด Filter รุ่น B01318WA (Filter Bags For Homogenizer Blenders : 55 oz. / 1624 ml.)

บริษัท สยามพอลลูเทค จำกัด

ถุงเก็บตัวอย่างแบบปลอดเชื้อ ชนิด Filter (Filter Bags For Homogenizer Blenders) ประกอบด้วยแผ่นกรองขนาด 330 ไมครอน สามารถนำเข้าเครื่องตีหรือบดผสมตัวอย่างเพื่อแยกตัวอย่างในสถานะของแข็งและของเหลวได้

filter bagsterile sampling bagstomacher bagถุงเก็บตัวอย่างแบบปลอดเชื้อ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ stomacher bag
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Tedlar Bags - ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ (Sample Bags)

Tedlar Bags - ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ (Sample Bags)

SKC ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ Tedlar Bags ถุงเก็บตัวอย่างอากาศที่ทำมาจากวัสดุประเภท Tedlar มีน้ำหนักเบา

air sampling pumpbaggas sampling bagssample bagtedlar bags

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี