T.N.ABSOLUTE CO.,LTD
บริษัท ที.เอ็น.แอ็บโซลูท จำกัด

บริษัท ที.เอ็น.แอ็บโซลูท จำกัด

T.N.ABSOLUTE CO.,LTD, บริษัท ที.เอ็น.แอ็บโซลูท จำกัด

ทางบริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟิลเตอร์ทุกชนิด อาทิเช่น SHELCO FILTERS ถุงกรองของเหลว, ถังกรอง(FILTER VESSEL),STRAINER, ผ้ากรองอุตสาหกรรม, ไส้กรอง, แผ่นกรองอากาศ, กระดาษกรอง, Stainless wire mesh และรับผลิตชิ้นงานตามแบบ (Made to order)
ติดต่อ 09-1872-9559, Line : tnabsolute

สินค้าแนะนำ

บริษัท ที.เอ็น.แอ็บโซลูท จำกัด

T.N.ABSOLUTE CO.,LTD

เลขที่ 1 ซอยรัตนาธิเบศร์ 11 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

09-1872-9559
0-2580-4828

Contact: Kritthanakorn Nithiwaroporn