PNP SCIENCE CO., LTD.
บริษัท พี เอ็น พี ซายเอ็นซ์ จำกัด
โพสเมื่อ
ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ Tedlar bag PC valve ,ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ ,ถุงเก็บอากาศ,Tedlar bag PC valve ,gas sampling bag,HEDETECH,Energy and Environment/Biogas
รหัสสินค้า
NANA-195896
ชื่อสินค้า
ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ Tedlar bag PC valve
แบรนด์
HEDETECH
โมเดล
Tedlar bag PC valve
ผลิตที่
China
รายละเอียด:
ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ Tedlar bag PC valve

- วาล์วคุณภาพสูง ป้องกันการรั่วไหลของตัวอย่างอากาศ ไม่มีโอริง ป้องกันการปนเปื้อน ใช้งานสะดวกมากค่ะ

- มีขนาด 1 ลิตร /  5 ลิตร / 10 ลิตร /  30 ลิตร / 50 ลิตร / 80 ลิตร / 100 ลิตร
ภาพประกอบ:

ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ Tedlar bag PC valve

ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ Tedlar bag PC valve

คำค้นหา:
bag valve gas sampling ถุงเก็บอากาศ tedlar ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ

บริษัท พี เอ็น พี ซายเอ็นซ์ จำกัด

PNP SCIENCE CO., LTD.

54/225 หมู่ที่ 5 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

08-8853-5797
02-4037814

Contact: สุมาลี โมรา

Email: sumalee.mora@gmail.com