1
มิเตอร์ตรวจวัดแก๊ส
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ มิเตอร์ตรวจวัดแก๊ส
สินค้าขายดี
รับบริการตรวจวัดและทดสอบประสิทธิภาพอัตราการไหลของของเหลว

บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด

ให้บริการตรวจวัดและทดสอบประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำต่างๆ ในงานวิศวกรรม อาทิ ระบบปั๊มน้ำ ระบบดับเพลิง ระบบทำความเย็น ระบบจ่ายน้ำให้เครื่องจักร ตรวจวัดของเหลวทุกชนิดในกระบวนการผลิต โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านงานตรวจวัดโดยตรง เพื่อให้คุณมั่นใจได้ในผลการตรวจวัดที่ถูกต้องตามหลักทฏษฎีและได้รับผลการตรวจวัดที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุนสูงสุด ในราคามิตรภาพ

flowmeterultrasonic

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบหลายก๊าซ ยี่ห้อ MSA รุ่น Altair 4XR ** รับประกัน 3 ปี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
SMART Gas Detector/ Gas Transmitter (4~20mA)  with built-in LCD & explosion proof

บริษัท ปิโตร เบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

DA-800 เครื่องวัดแก๊สชนิดติดตั้ง สามารถดูด sample gas เข้ามาวัดและอ่านค่าได้ต่อเนื่อง เหมาะสำหรับควบคุมและ Monitor ตำแหน่งเตาเผาหรือตู้ oven

gas detectorเครื่องตรวจวัดแก๊สเครื่องส่งสัญญาณgas transmitter

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Fluke 9062 เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส และทิศทางหมุนของมอเตอร์ โดยไม่ต้องสัมผัส
สินค้าขายดี
แก๊สมิเตอร์ AICHI TURBINE GAS METER TBZ

บริษัท ซีเอ็ล วิศวกรรม จำกัด

AICHI TBZ SERIES TURBINE GAS METER มิเตอร์ สำหรับ แก๊ส NG, LPG, Air อัตราการไหล 6 -300 m3/hr แรงดันสูงสุด Max Pressure 1 kgf./cm2 Accuracy 1% FS Temperature Range 0 - 60 oC

gas metertbzturbine gas meterแก๊สมิเตอร์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ELSTER Turbine Gas Meter มิเตอร์แก๊ส

บริษัท คอมบัสชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

“ELSTER” Turbine Gas Meter Model: QA-10:1.6-16m3/hr, QA-16:2-25 m3/hr, QA-25:2.5-40 m3/hr, QA-40”3.3-65 m3/hr, QA-65:6-100 m3/hr, QA-100:10-160 m3/hr, QA-160:13-250 m3/hr, QA-250:32-650 m3/hr

flow metergas meterturbine gas meterแก๊สมิเตอร์มิเตอร์แก๊ส

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สเปกโตมิเตอร์ สเปกโตโฟโตมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น UV4100 Double Beam

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด

สเปกโตมิเตอร์ สเปกโตโฟโตมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น UV4100 Double Beam สเปกโตมิเตอร์ สเปกโตโฟโตมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น UV4100 Double Beam สเปกโตมิเตอร์ สเปกโตโฟโตมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเต

สเปกโตรมิเตอร์

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Turbine Flowmeter

Turbine Flowmeter

Sure Instrument

บริษัท เกจพลัส จำกัด

เครื่องมือวัดอัตราการใหลแบบใบพัดหมุน สามารถใช้ได้กับน้ำ น้ำมัน น้ำมันเบ็นซิน ดีเซล ก๊าซโซฮอล ซึ่งไม่ต้องใช้แหล่งจ่าย เนื่องจากมีแบตเตอร์อยู่ใหนตัวและง่ายต่อการติดตั้ง ราคาไม่แพงมาก

flowmeterแก๊สโฟลมิเตอร์เครื่องวัดโฟลน้ำมิเตอร์วัดน้ำมิเตอร์วัดน้ำมัน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี