TRIRUNG CHAROENKIT ENGINEERING PRODUCT CO.,LTD.
บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด

TRIRUNG CHAROENKIT ENGINEERING PRODUCT CO.,LTD., บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด  นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม หรืองานวิศวกรรมทั่วไป โดยทางบริษัทมีทีมขายซึ่งมีประสบการณ์ตรงด้านเครื่องมือวัดไว้คอยบริการลูกค้า สำหรับการให้ข้อมูล แนะนำการเลือกใช้สินค้าให้เหมาะกับลักษณะงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าและองค์กร ประเภทสินค้าที่จัดจำหน่ายมีดังต่อไปนี้.
  
เครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว / ไอน้ำ / แก๊ส / ของเหลว / อากาศ
                เครื่องมือวัดความเร็วลม / ความเร็วรอบ / ความดันต่าง / ความชื้น
...

สินค้าแนะนำ

บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด

TRIRUNG CHAROENKIT ENGINEERING PRODUCT CO.,LTD.

11/7 หมู่ 7 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

02-8342672
02-597-3859

Contact: ธีระชัย หลำเนียม

Email: sales@trirung.com