Tag

spc

1
spc
วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลวไม่ละลายน้ำ รุ่น oil only sorbent ยี่ห้อ SPC

บริษัท แอส วัน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

ป้องกันคราบน้ำมันไหลออกนอกบริเวณโรงงาน เช่นรางระบายน้ำ แม่น้ำ บ่อบำบัด เลือกดูดซับเฉพาะน้ำมันไม่ซับน้ำ สามารถลอยเหนือผิวน้ำและรักษารูปทรงไว้ได้แม้ดูดซับน้ำมันไว้มากก็ ตาม

oil onlysorbentsspcวัสดุดูดซับน้ำมันวัสดุดูดสารเคมีเหลว

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ spc
เครื่องตัด Cutting-SPC300s-SPD400s

บริษัท ไทยแมคซิมั่ม อีเล็คโทรนิค จำกัด

กรอบ 1.Stable และหนักสำหรับการดำเนินงานความเร็วสูง 300 เมตร / นาทีแผ่นขึ้นรูป 2.Adjustable สร้างงานที่มีประสิทธิภาพการควบคุมการสั่น 8.Rewind ในการผลิตที่มีคุณภาพสูงม้วน

เครื่องตัด

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ข้อต่อตรง SPC

บริษัท วินเทค เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด

ข้อต่อตรง SPC เป็นข้อต่อสายลมเกลียวนอก มีช่องเสียบสายลมตั่งแต่ 4-12 มิล เกลียวมีตั่งแต่ 1-4 หุน

ข้อต่อเกลียวนอกข้อต่อตรงข้อต่อสายลม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี