Tag

sorbents

1
sorbents
วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลวไม่ละลายน้ำ รุ่น oil only sorbent ยี่ห้อ SPC

บริษัท แอส วัน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

ป้องกันคราบน้ำมันไหลออกนอกบริเวณโรงงาน เช่นรางระบายน้ำ แม่น้ำ บ่อบำบัด เลือกดูดซับเฉพาะน้ำมันไม่ซับน้ำ สามารถลอยเหนือผิวน้ำและรักษารูปทรงไว้ได้แม้ดูดซับน้ำมันไว้มากก็ ตาม

oil onlysorbentsspcวัสดุดูดซับน้ำมันวัสดุดูดสารเคมีเหลว

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ sorbents
สินค้าขายดี
3M Maintenance Sorbents M-DC22DD วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีทั่วไป

บริษัท ภัทรวิทย์ ไฮเทค จำกัด

3M Maintenance Sorbents M-DC22DD วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีทั่วไป (เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 นิ้ว, ความจุ 2.88 ลิตร/แผ่น, บรรจุ 25 แผ่น/ลัง)

วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลว

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี