P.T.K. EQUIPMENT CO.,LTD.
บริษัท พี.ที.เค.อีควิปเม้นท์ จำกัด

บริษัท พี.ที.เค.อีควิปเม้นท์ จำกัด

P.T.K. EQUIPMENT CO.,LTD., บริษัท พี.ที.เค.อีควิปเม้นท์ จำกัด

บริษัท พี.ที.เค อิควิปเม้นท์  ก่อตั้งเมื่อ 9 สิงหาคม  2534  ดำเนินธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและอาชีว อนามัยสิ่งแวดล้อมจากยุโรป อเมริกา และเอเชีย  และเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงาน( PPE: PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) นอกจากนี้ยังรับอบรม การทำงานในที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การกู้ภัย โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การมายาวนาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นโยบาย
มุ่งมั่นพัฒนา สินค้าและบริการ สู่มาตรฐานสากล ด้วยราคามิตรภาพ

บริษัท พี.ที.เค.อีควิปเม้นท์ จำกัด

P.T.K. EQUIPMENT CO.,LTD.

34 ซ.โพธิ์แก้ว 1 แยก3 ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240

02-138-8525-7
02-138-8528

Contact: วันปิยะ รังสิยวัฒน์

Email: ptksafety@gmail.com