IKKI (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด
โพสเมื่อ
Tube Borescope Duo Camera กล้องส่องภายในชิ้นงานแบบจอใหญ่ขึ้น กล้องส่องในท่อ กล้องงู กล้อง2ตัวพร้อมไฟส่อง,Borescope, Tube Borescope Duo Camera, กล้องส่องภายในชิ้นงาน, กล้องส่องในท่อ, กล้องงู,,Instruments and Controls/Borescopes
รหัสสินค้า
NANA-246610
ชื่อสินค้า
Tube Borescope Duo Camera กล้องส่องภายในชิ้นงานแบบจอใหญ่ขึ้น กล้องส่องในท่อ กล้องงู กล้อง2ตัวพร้อมไฟส่อง
รายละเอียด:
Details:
Screen 5-inch color LCD
Screen resolution (Pixels) 1280x720
Snapshot resolution (Pixels) 1920x1080
Port Micro USB charging port, TF memory card shot
Battery 3500 mAh
ภาพประกอบ:

Tube Borescope Duo Camera กล้องส่องภายในชิ้นงานแบบจอใหญ่ขึ้น กล้องส่องในท่อ กล้องงู กล้อง2ตัวพร้อมไฟส่อง

Tube Borescope Duo Camera กล้องส่องภายในชิ้นงานแบบจอใหญ่ขึ้น กล้องส่องในท่อ กล้องงู กล้อง2ตัวพร้อมไฟส่อง

Tube Borescope Duo Camera กล้องส่องภายในชิ้นงานแบบจอใหญ่ขึ้น กล้องส่องในท่อ กล้องงู กล้อง2ตัวพร้อมไฟส่อง

คำค้นหา:
borescope กล้องส่องภายในชิ้นงาน กล้องส่องในท่อ กล้องงู tube duo camera

บริษัท อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด

IKKI (Thailand) Co.,Ltd.

700/67 อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 4 อาคาร เอ ถ.ศรีนครินทร์ ต./แขวงสวนหลวง อ./เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250

02-722-7273^4
02-722-7275

Contact: Nutcha