IKKI (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด

IKKI (Thailand) Co.,Ltd., บริษัท อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด

ความสมบูรณ์แบบเกิดจากมาตรฐานของคุณภาพที่ดีและคงที่

บริษัท อิกกิ ประเทศไทย ก่อตั้งตั้งแต่วันที่ 26 ตุลา 2011 พวกเราเป็นผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในเรื่องคุณภาพการให้บริการและสินค้า
สินค้าและบริการของอิกกิมีตั้งแต่ฮาร์ดแวร์จนถึงซอฟต์แวร์ อาทิ Small Tools, การสอบเทียบเครื่องมือ, QC/SPC system, inspection tools, Microscope และ รวมไปถึงconsumable products.

IKKI Thailand ด้วยความเข้าใจในตัวสินค้า ระบบทำงาน Process ต่างๆของ งานอุตสาหกรรม ทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการและหยิบยื่น สินค้าที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ในความเข้าใจในคุณภาพของการผลิต ทำให้เราได้ก้าวต่อ และต่อยอดจากการนำเข้าสู่การพัฒนาสินค้าของเราเอง เพื่อตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น

บริษัท อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด

IKKI (Thailand) Co.,Ltd.

700/67 อาคารรีเจ้นท์ศรีนครินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 4 อาคาร เอ ถ.ศรีนครินทร์ ต./แขวงสวนหลวง อ./เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250

02-722-7273^4
02-722-7275

Contact: Nutcha