Utile Enginnering International Co.,Ltd.
บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำักัด

บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำักัด

Utile Enginnering International Co.,Ltd., บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำักัด

ให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบประหยัดพลังงาน และ ระบบทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำ ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อิเล็กทรอนิคส์ อาหาร ยา ยานยนต์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการค้นคว้าและวิจัย ห้องเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ห้องควบคุมความชื้นสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกร ทีมงานบริหาร และทีมงานผู้ชำนาญการในการติดตั้งและให้บริการหลังการขายกว่า 50 คน ไว้คอยให้บริการและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า จากประสบการณ์อันยาวนาน บริษัทฯ มั่นใจว่าเราคือ ผู้เชี่ยวชาญที่สุดในด้านเทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิ-ความชื้น-และประหยัดพลังงาน เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านทั้งหลายด้วยดีเสมอมา และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพทั้งด้านตัวสินค้าและบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อตอบสนองความต้องการและให้ความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า
ขอบเขตงานบริการ
ระบบควบคุมความชื้น
• ป้องกันการสึกกร่อน และการขึ้นสนิม
• ป้องกันการเกิดเชื้อรา
• ป้องกันการเกาะตัวของน้ำ
• กระบวนการผลิตที่ต้องการความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ เช่น โรงงานผลิตยา กระบวนการผลิตอาหาร โรงงานอิเล็คทรอนิคส์
• ห้องสะอาด ห้องผ่าตัด
• ป้องกันการเกิดสนิมของอาวุธยุทโธปกรณ์
• ห้องเก็บเอกสาร
• ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการความชื้น
• ห้องทดลองต่าง ๆ
ระบบแลกเปลี่ยนพลังงาน
• สำหรับระบายอากาศในอาคารสำนักงาน
• สำหรับกระบวนการพ่นสี (โดยนำอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ระบบ)
• สำหรับการติดตั้งเตาเผา (ในกระบวนการผลิตยิปซั่ม)
• สำหรับห้องพ่นแลคเกอร์ (ช่วยลดขนาดของเครื่องทำความเย็น)
ระบบอีแว๊ปสำหรับอุตสาหกรรม
• โรงงานอุตสาหกรรม (การ์เมนท์ , อาหาร , ศูนย์การค้า และอื่น ๆ )
• พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง (บอยเลอร์)
• การเพิ่มความชื้นในอากาศ
ระบบอีแว้ปสำหรับเกษตรกรรม
• โรงเรือนเพาะชำ
• โรงเรือนปศุสัตว์
ระบบกำจัดละอองน้ำ
• สำหรับดักละอองน้ำ
• สำหรับป้องกันการสูญเสียน้ำจาก Cooling Tower
• สำหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจาก Cooling Tower

ระบบทำความเย็นเบื้องต้นสำหรับเครื่องปรับอากาศ
• ใช้ระบายความร้อนของอากาศก่อนจ่ายเข้า Condenser ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอร์เครื่องเก่า
• ประหยัดเงินลงทุนในการติดตั้งแอร์ใหม่

ด้านอุตสาหกรรม
การประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
• ระบบประหยังพลังงาน
• ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
• เพิ่มปริมาณของผลผลิต
• เพิ่มคุณภาพของผลผลิตและลดปริมาณของเสีย
• เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
สิ่งที่บริษัทสามารถทำได้
• ระบบแลกเปลี่ยนพลังงาน
• ระบบทำความเย็นด้วยวิธีระเหยน้ำ
• ระบบลดความชื้น
• ระบบทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ

บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำักัด

Utile Enginnering International Co.,Ltd.

91 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110

02-1852831-4
02-7126100

Contact: ศิริพร ชูวงศ์โกมล

Email: info@utile.co.th