1
mx4 ventis
เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบหลายพารามิเตอร์ ** รุ่นใหม่ล่าสุด

บริษัท เมเชอร์ วัน เทคโนโลยี จำกัด

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบหลายพารามิเตอร์ ชนิดพกกา รุ่น MX4 Ventis ยี่ห้อ ISC ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถวัดก๊าซได้สูงสุด 4 ก๊าซ โดยก๊าซที่สามารถวัดได้มี CO, H2S, NO2, O2, LEL, CH4 และ SO2

ch4cogash2sisclelmx4 ventisno2o2ก๊าซเครื่องวัดก๊าซเครื่องวัดก๊าซแบบพกพา

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ mx4 ventis