Techno Survey (2012) Ltd.,Part.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโน เซอร์เวย์ (2012)
โพสเมื่อ
กล้อง TOTAL STATION ราคาถูก,กล้องวัดระยะทาง กล้องประมวลผลรวม,ืNIKON,Instruments and Controls/Measuring Equipment
รหัสสินค้า
NANA-262052
ชื่อสินค้า
กล้อง TOTAL STATION ราคาถูก
แบรนด์
ืNIKON
โมเดล
N2
ผลิตที่
ญี่ปุ่น
น้ำหนัก
5 กก.
สั่งซื้อขั้นต่ำ
1ชุด
เวลาการจัดส่ง
7 วัน
การขนส่ง
บริษัทขนส่ง
ราคา
195000บาท
รายละเอียด:
1.1 คุณลักษณะทั่วไป
1.1.1 เป็นกล้องสำรวจแบบประมวลผลที่สามารถวัดมุม และวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกัน และใช้แกนร่วมกัน
1.1.2 มีจอแสดงผลข้อมูลเป็นแบบ Graphic LCD
1.1.3 ความไวของหลอดระดับฟองกลมที่ฐานกล้องไม่มากกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
1.2 คุณลักษณะเฉพาะของกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1.2.1 ระบบกล้องเล็งที่หมาย (Telescope System)
(1) ภาครับและภาคส่งของเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องถูกประกอบอยู่ในกล้องเล็ง สำหรับวัดมุม ซึ่งมีแกนร่วมกัน และสามารถหมุนได้รอบตัว
(2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง (Objective Aperture) ไม่น้อยกว่า  45มิลลิเมตร มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า ให้ภาพหัวตั้ง
(3) มุมมองภาพกว้าง (Field of View) ไม่น้อยกว่า 2.2 เมตร ที่ระยะ 100 เมตรหรือ1 องศา 20 ลิปดา
(4) ระยะมองเห็นภาพใกล้สุดไม่มากกว่า 1.5 เมตร
1.2.2 ระบบการวัดมุม (Angle Measurement)
(1) มีความละเอียดถูกต้องในการวัดมุม (Accuracy) ไม่เกิน  2 ฟิลิปดา
(2) แสดงค่ามุมเป็นองศา, ลิปดา และฟิลิปดา ได้
(3) สามารถอ่านค่ามุมราบ และมุมดิ่งโดยตรงได้ละเอียดสุด 1 ฟิลิปดา หรือดีกว่า
(4) มีระบบปรับระดับอัตโนมัติทั้งแกนราบและแกนดิ่ง (Dual Axis) โดยมีช่วงการทำงานไม่น้อยกว่า ± 3 ลิปดา  
(5) กล้องส่องหัวหมุดเป็นระบบเลเซอร์ (Laser Plummet) หรือเป็นแบบกล้องส่องดิ่ง ซึ่งมี กำลังขยายไม่น้อยกว่า 3 เท่า
(6) มีขนาดของจานองศาราบไม่น้อยกว่า 88 มิลลิเมตร

1.2.3 ระบบการวัดระยะ (Distance Measurement)
(1) ในสภาวะอากาศดี สามารถใช้วัดระยะได้ไม่น้อยกว่า 4,000 เมตรโดยใช้ปริซึม 1 ดวง
(2) มีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) ของการวัดระยะ ±(2 + 2 ppm x D)mm หรือดีกว่า สำหรับการวัดระยะโดยใช้ปริซึม
(3) ในสภาวะอากาศดี สามารถใช้วัดระยะโดยไม่ใช้ดวงปริซึม (Reflectorless) ได้ระยะไม่น้อยกว่า 600 เมตรโดยเทียบมาตรฐานการสะท้อนของ Kodak Gray Card 90%
(4) มีความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) ของการวัดระยะ ±(3 + 2 ppm x D)mm หรือดีกว่า สำหรับการวัดระยะโดยไม่ใช้ปริซึม
(5) ค่าระยะทางที่วัดได้ สามารถอ่านได้ละเอียดถึง 1 mm หรือดีกว่า
(6) สามารถปรับแก้ค่าหักเหของคลื่นในชั้นบรรยากาศ (Atmospheric Correction) โดยการป้อนค่าอุณหภูมิ และค่าความกดอากาศ ได้
(7) สามารถปรับแก้ค่าคงที่ของปริซึมได้ (Prism Constant Correction) ในช่วง -999 มิลลิเมตร ถึง +999 มิลลิเมตร หรือดีกว่า
1.2.4 ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายโอนข้อมูล และคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีหน้าจอแสดงผลแบบ Graphic LCD ความละเอียดไม่น้อยกว่า 128 x 64 pixel ทั้งสองหน้าจอและมีปุ่มควบคุมการทำงานไม่น้อยกว่า 25 ปุ่ม
(2) มีแป้นพิมพ์สำหรับป้อนข้อมูลเป็นแบบ Alpha Numeric
(3) หน้าจอแสดงผลสามารถแสดงค่ามุมราบ มุมดิ่ง ระยะทางราบ ระยะทางลาด ค่าความสูงต่าง และค่าพิกัดได้
(4) สามารถบันทึกข้อมูลในสนามลงในหน่วยความจำภายในได้ไม่น้อยกว่า  50,000 records
(5) สามารถถ่ายโอนถ่ายข้อมูลที่บันทึกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้และมีพอร์ตรองรับการเชื่อมต่อแบบ  RS-232C  ที่ตัวเครื่อง
(6) สามารถโอนถ่ายข้อมูลที่บันทึกไปยังมือถือด้วย Application บนระบบ iOS และ Android ผ่าน Bluetooth ได้
(7) สามารถเรียกดูข้อมูลที่ทำการบันทึก ผ่านทางหน้าจอแสดงผลของกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมได้
(8) สามารถแสดงค่าพิกัดของจุดที่รังวัดได้ในรูปของค่าพิกัดฉาก (X,Y,Z) หรือค่าพิกัดฉาก (N,E,Z) ได้
(9) มีระบบเตือน หรือ สามารถตรวจสอบระดับพลังงานของแบตเตอรี่ได้
(10) แบตเตอรี่ภายในชนิด Li-Ion สามารถรังวัดมุมและระยะต่อเนื่องทุกๆ 30 วินาที ได้นานไม่น้อยกว่า 14 ชั่วโมง
(11) สามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ ได้ตามมาตรฐาน IP55 หรือดีกว่า
(12) น้ำหนักของตัวกล้องไม่รวมแบตเตอรี่ มีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม

1.2.5 ความสามารถพื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์ในตัวกล้อง
(1) สามารถคำนวณหาทิศทาง (Azimuth) จากจุดตั้งกล้องไปยังจุดเล็งหลัง โดยการป้อนค่าพิกัดของจุดตั้งกล้อง และจุดเล็งหลังได้
(2) สามารถคำนวณหาค่าพิกัดของจุดตั้งกล้อง โดยการส่องวัดไปยังหมุดที่ทราบค่าพิกัดอย่างน้อย 2 จุด
(3) สามารถทำการสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ และบันทึกข้อมูลรายละเอียดของจุด ชื่อจุด และรหัส เป็นตัวเลข หรือ ตัวอักษรได้
(4) สามารถกำหนดจุดที่ต้องการ (Stake Out) ได้โดยการใช้ค่าพิกัด หรือมุมราบ ระยะราบ และแสดงผลการ Stake Out ได้
(5) สามารถคำนวณหาค่าระดับของจุดตั้งกล้อง โดยการส่องวัดค่าหมุดที่ทราบค่าระดับความสูงได้
(6) สามารถคำนวณหาความยาวเส้นรอบรูป และพื้นที่ได้
(7) สามารถป้อนค่าพิกัดของจุดใด ๆ ในระบบ UTM ได้
ภาพประกอบ:

กล้อง TOTAL STATION ราคาถูก

กล้อง TOTAL STATION ราคาถูก

กล้อง TOTAL STATION ราคาถูก

คำค้นหา:
กล้องประมวลผลรวม กล้องวัดระยะทาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโน เซอร์เวย์ (2012)

Techno Survey (2012) Ltd.,Part.

7/5 ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

6655303681
6655303682

Contact: technosurvey