Secondhandmachinerubber
Secondhandmachinerubber

Secondhandmachinerubber

Secondhandmachinerubber, Secondhandmachinerubber

นำเข้า ซื้อขาย แลกเปลื่ยน ซ่อมบำรุง  เครื่องจักรงาน อะไหล่ พร้อมใช้ ในงานยางพารา  เครื่องอัด เครื่องรีด เครื่องป้้ม เครื่องตัด เครื่องนวดยาง ฯลฯ

Secondhandmachinerubber

Secondhandmachinerubber

8219 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150

0894763347

Contact: chalat tacha

Email: chalattt@gmail.com