หมวด

Combustion Analyzer

1
Combustion Analyzer
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ Testo 327-1 (Flue Gas Analyzer)

บริษัท โอ.อี.เอ็ม.เซนเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ สำหรับ Burner Boiler ทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย เพียงเครื่องด้วยก็คุ้มค่าแล้ว

flue gas analysersเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องวิเคราะห์แก๊สและประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Micro Emission & Combustion Analyzer)

บริษัท ทาซาเทค จำกัด

สำหรับงานที่ต้องการวัดปริมาณแก๊สต่างๆ (O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S) โดยสามารถปรับเปลี่ยน Sensors ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้หลากหลาย

combustion analyzeremission analyzergas analyzer

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องวัดประสิทธิการเผาไหม้ KIMO KIGAZ  310  (Top Model Flue Gas Analyser)

บริษัท โชโปรเชค จำกัด

เครื่องวัดประสิทธิการเผาไหม้ KIMO KIGAZ 310 (Top Model Flue Gas Analyser)  จากประเทศฝรั่งเศส  วัด O2 , CO (H2), CO2 (Calculated) , NO , NO2 , NO (Calculated ) , SO2 , CH4

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
 Portable manometer : เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ ( Combustion analyzer )

บริษัท เอพีแอล เอเซีย จำกัด

- วัดความกดดันในงานที่ใช้แก๊สเผาไหม้ทุกชนิด - มีความแม่นยำอย่างมาก - อ่านค่าได้เข้าใจง่าย - รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี

เครื่องมือวัด

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
testo 340 เครื่องวัดก๊าซไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม้

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

testo 340 เครื่องวัดก๊าซไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม้ สามารถเลือกติดตั้งเซนเซอร์วัดก๊าซได้พร้อมกัน 4 เซนเซอร์ ได้แก่ O2, CO, COlow, NO, NOlow, NO2 และ SO2(มีเซนเซอร์ O2เป็นมาตรฐาน)

analyzercombustion analyzerflue gas analyzerเครื่องวัดก๊าซไอเสียเครื่องวัดแก๊ส

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1