1
combustion analyzer
เครื่องวิเคราะห์แก๊สและประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Micro Emission & Combustion Analyzer)

บริษัท ทาซาเทค จำกัด

สำหรับงานที่ต้องการวัดปริมาณแก๊สต่างๆ (O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S) โดยสามารถปรับเปลี่ยน Sensors ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้หลากหลาย

combustion analyzeremission analyzergas analyzer

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
KIMO KIGAZ 200 PRO : Combustion gas analyzer

EDM LTD.

เครื่องวัดปริมาณแก๊สในกระบวนการเผาไหม้แบบพกพา ย่านวัดปริมาณ(O2) 0-21 %vol ย่านวัดปริมาณ(CO) 0-8, 000 ppm

combustion analyzercombustion gas analyzerเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้เครื่องวัดปริมาณแก๊สเครื่องวิเคราะห์ก๊าซเผาไหม้

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
ECA 450 : เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ ( Combustion analyzer )

บริษัท เอพีแอล เอเซีย จำกัด

- วัด O2, CO, CO2, NO, NO2, SO, HC และ Co High - เลือกเชื้อเพลิง 10 ชนิด - ใส่เซนเซอร์พร้อมกันได้ 7 ตัว - บันทึกข้อมูล 1, 000 รายการ - รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี

combustion analyzerเครื่องตรวจก๊าซเครื่องมือวัดเครื่องวัดการเผาไหม้อุปกรณ์วัดการเผาไหม้

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Woehler A550 L NO เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Advanced set)

อินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัด

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ W?HLER A 550 L NO (Advanced set) วัดปริมาตรแก๊สจากปล่องควันในอุตสาหกรรม วัด O2+CO 35, 000 ppm, +NO 3000 ppm

combustion analyzerflue gasflue gas analyzerเครื่องวัดการเผาไหม้เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
1
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ combustion analyzer
testo 340 เครื่องวัดก๊าซไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม้

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

testo 340 เครื่องวัดก๊าซไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม้ สามารถเลือกติดตั้งเซนเซอร์วัดก๊าซได้พร้อมกัน 4 เซนเซอร์ ได้แก่ O2, CO, COlow, NO, NOlow, NO2 และ SO2(มีเซนเซอร์ O2เป็นมาตรฐาน)

analyzercombustion analyzerflue gas analyzerเครื่องวัดก๊าซไอเสียเครื่องวัดแก๊ส

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
 Portable manometer : เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ ( Combustion analyzer )

บริษัท เอพีแอล เอเซีย จำกัด

- วัดความกดดันในงานที่ใช้แก๊สเผาไหม้ทุกชนิด - มีความแม่นยำอย่างมาก - อ่านค่าได้เข้าใจง่าย - รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี

เครื่องมือวัด

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

เครื่องมือทดสอบวิเคราะห์มอเตอร์แบบพกพาที่สมบูรณ์แบบ 438-II สามารถช่วยค้นหา คาดการณ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาคุณภาพพลังงานไฟฟ้าในระบบจ่ายพลังงานสามเฟสหรือเฟสเดียว

flukemotor analyzerpower quality analyzer

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Portable Power Quality Analyzer

บริษัท มัลติพลัส พาวเวอร์ จำกัด

บันทึกค่าทางไฟฟ้าทุกๆค่าต่อเนื่องได้นานมากกว่า 1 ปี ที่หน่วยความจำภายในของมิเตอร์ขนาด 32 Gbโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร

portable meterportable power quality analyzerportable power quality meterpower meterpower quality analyzer

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
A4900 Vibrio  Vibration Meter, Analyzer

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรงฤทธิ์ เทรดดิ้ง

เครื่องA4900 เป็นเครื่องที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับเครื่องจักรหมุนเช่น ความเสียหายของแบริ่ง Unbalance Looseness, Misalignment, Bearing condition Overall machine condition

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี