หมวด

Weather Station

1
Weather Station
 Oregon Scientific WMR100 Professional Wireless Weather Station

บริษัท โปรโทรนิกส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

Oregon Scientific WMR100 Professional Wireless Weather Station 17, 900 บาท Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น > Oregon Scientific Professional Wire

oregon scientific wmr100 professional wireless weather station

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Oregon Scientific Professional Wireless Weather Station รุ่น WMR100

บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

Weather Station เครื่องวัดสภาพอากาศ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น

weather stationเครื่องวัดสภาพอากาศ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Weather station

Weather station

Delta-T device

บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด

เป็นสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ที่สามารถวัดและบันทึกค่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างอัตโนมัติ โดยส่วนบันทึกข้อมูลมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 64 Kbyte และสามารถที่จะขยายเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

weather stationสถานีตรวจอากาศ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station with PC interface

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นจินีโอ

เครื่องวัดความเร็วลม ไร้สาย Wireless สามารถวัดความเร็วลมและวัดสภาพอากาศได้ ทั้งวัดความชื้นสัมพัทธ์ บันทึกข้อมูล

weather stationwind speed meterเครื่องวัดความเร็วลม

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
1