หมวด

Sound Meter

12
Sound Meter
เครื่องวัดความดังเสียง [SOUND LEVEL METER] SL-4012

บริษัท เลกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

*ช่วงการวัด 30 to 130 dB สามารถเลือกปรับช่วงได้เอง(Manual range)และแบบอัตโนมัติ (Auto range) *Frequency weighting networks แบบ A & C (เวทติ้งเนทเวอร์ก หรือวงจรถ่วงน้ำหนักความถี่ แบบ เอ ซี) *Fast &

เครื่องวัดเสียง (sound level meter)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Sound level meter เครื่องวัดเสียง

บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด

DB 100 เครื่องวัดระดับเสียง Sound levelDB 100 sound level meter is reliable, easy to use and in accordance with metrology requirements. Measure : Sound-pressure level, Time averaged or equivalent

เครื่องวัดเสียง (sound level meter)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง

CASELLA CEL ประเทศอังกฤษ

บริษัท บี.บี.เอฟ. โกลบอล โซลูชั่น จํากัด

เครื่องวัดเสียง รุ่น CEL 244 ผลิตภัณฑ์ CASELLA CEL ประเทศอังกฤษ ใช้สำหรับงานด้านความปลอดภัยและงานอาชีวอนามัยในการรับรองตาม มาตราฐานใหม่ ช่วงการวัด 30 ถึง 130 dB RMS

casell celเครื่องวัดเสียง (sound level meter)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
โปรแกรมทําแผนที่เสียง

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

โปรแกรม ทําแผนที่เสียง NoiseAtWork สามารถจัดทำแผนที่เสียงในการทำงานทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

เครื่องวัดเสียง (sound level meter)

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
12