หมวด

Sound Meter

12
Sound Meter
เครื่องวัดความดังเสียง [SOUND LEVEL METER] SL-4012

บริษัท เลกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

*ช่วงการวัด 30 to 130 dB สามารถเลือกปรับช่วงได้เอง(Manual range)และแบบอัตโนมัติ (Auto range) *Frequency weighting networks แบบ A & C (เวทติ้งเนทเวอร์ก หรือวงจรถ่วงน้ำหนักความถี่ แบบ เอ ซี) *Fast &

sound level meterเครื่องวัดความดังเสียงเครื่องวัดเสียง

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
Sound level meter เครื่องวัดเสียง

บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด

DB 100 เครื่องวัดระดับเสียง Sound levelDB 100 sound level meter is reliable, easy to use and in accordance with metrology requirements. Measure : Sound-pressure level, Time averaged or equivalent

sound level meterเครื่องวัดเสียงมิเตอร์วัดเสียง

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เครื่องวัดเสียง

เครื่องวัดเสียง

CASELLA CEL ประเทศอังกฤษ

บริษัท บี.บี.เอฟ. โกลบอล โซลูชั่น จํากัด

เครื่องวัดเสียง รุ่น CEL 244 ผลิตภัณฑ์ CASELLA CEL ประเทศอังกฤษ ใช้สำหรับงานด้านความปลอดภัยและงานอาชีวอนามัยในการรับรองตาม มาตราฐานใหม่ ช่วงการวัด 30 ถึง 130 dB RMS

casell celsound level meterเครื่องวัดเสียง

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
เครื่องวัดระดับเสียง ยี่ห้อ STANDARD รุ่น ST-8850

บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จำกัด

แสดงผลการวัดผ่านจอ LCD โดยสามารถแสดงค่าได้สูงสุด 2000 และมีการแสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่อ่อน

sound level metersound meterเครื่องเสียง

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
12