หมวด

Controllers

Controllers
ChemScan Control Point 2.0

บริษัท สยามพอลลูเทค จำกัด

The ChemScan Control Point 2.0 displays the results from multiple sensors in one centralized location. The monitor is designed to interface with individual sensor probes and Multi-sensor probes, allowing for the connection for 1 or 2 probes for a mazimum of 16 parameters. With Modbus or 4-20 mA connections, the sensor data can be transmitted to the plant SCADA system.

analyzeranalyzer & controller

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Pressure  Transmitter "MBS Series"

บริษัท เพาเวอร์โฟลว์ จำกัด

"DANFOSS " MBS Series Pressure Transmitter เป็นสินค้าคุณภาพดีเหมาะกับการใช้งานในทุกๆสภาวะไม่ว่ากลางแจ้งตากแดดตากฝนมีความคงทน มีผู้นำไปใช้ในงานอุสาหกรรมหนักอย่างกว้างขวาง เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมน

pressure switch danfossdanfoss transmitterpressure transmitter

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
Microvert-VDi

Microvert-VDi

Microvert

บริษัท แพน ไดรฟ์ส จำกัด

Vdi ใช้กับงานใช้แรงออกตัวสูงหรือมีโหลดที่หนักเป็นพิเศษ มีระบบPID และโหมดรถไฟฟ้า งานหนักต้องการความทรหดต้อง Microvert-VDi เท่านั้น

inverter/อินเวอร์เตอร์speedปรับความเร็ว

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี
ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือน Control UTI200R8

บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำักัด

ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือน UTI-200R8 สำหรับ ระบบปรับอากาศประเภททำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ( Evaporative Cooling System ) และควบคุมการหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือนพร้อม

evaporative cooling systemความชื้นในโรงเรือนชุดควบคุมอุณหภูมิ

รายละเอียด ติดต่อ

สินค้าขายดี
สินค้าขายดี