PNP SCIENCE CO., LTD.
บริษัท พี เอ็น พี ซายเอ็นซ์ จำกัด
โพสเมื่อ
ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ รุ่น Smart i250DS ราคาพิเศษช่วงโปรโมชั่น เพียง 70,000 บาทเท่านั้นจาก 98,700.00 บาท ลดเหลือ 70,000.00 บาท
ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ 0-40 oC ผลิตภัณฑ์ Accuplus รุ่น i250-DS,ตู้ BOD,ตู้แช่,ตู้บ่มเชื้อ,ตู้เพาะเชื้อ,ตู้เก็บยา,ตู้เก็บสาร,ตู้แช่ยา,ตู้แช่สารเคมี,incubator,ตู้ควบคุมอุณหภูมิ,ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ 0-40 oC,Engineering and Consulting/Laboratories
รหัสสินค้า
NANA-181081
ชื่อสินค้า
ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ 0-40 oC ผลิตภัณฑ์ Accuplus รุ่น i250-DS
แบรนด์
ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ 0-40 oC
โมเดล
i250-DS
ผลิตที่
ไทย
ขนาด
560 x 600 x 1660 mm
เวลาการจัดส่ง
10-15 วัน
การขนส่ง
ขนส่ง
รายละเอียด:
1. ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ 0-40 0C
2. ใช้ระบบควบคุมสง,ั การด้วย Microprocessor Controller
3. ค่าความคงที,การอ่านอุณหภูมิ +/- 1 oC
4. ค่าความละเอียดการอ่านค่า 0.1 oC
5. จอภาพแสดงค่าการวัดแบบ LCD 2 บรรทัด พร้อมไฟเรืองแสงสำหรับอ่านค่าในที,มืด
6. มีระบบสัญญาณเสียงและแสงเตือนเมื,อค่าการควบคุมอุณหภูมิเกินช่วงที,กำหนด
7. ประตูตู้เป็นบานทึบ
8. มีโปรแกรมนับเวลาถอยหลัง 5 วันสำหรับวิเคราะห์ BOD โดยแสดงค่าเป็น จำนวนวัน, ชั,วโมง, นาที
ภาพประกอบ:

ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ 0-40 oC ผลิตภัณฑ์ Accuplus รุ่น i250-DS

ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ 0-40 oC ผลิตภัณฑ์ Accuplus รุ่น i250-DS

คำค้นหา:
ตู้แช่ยา ตู้เก็บสาร ตู้แช่สารเคมี ตู้ควบคุมอุณหภูมิ incubator ตู้เก็บยา bod ตู้ ตู้แช่ ตู้เพาะเชื้อ ตู้บ่มเชื้อ

บริษัท พี เอ็น พี ซายเอ็นซ์ จำกัด

PNP SCIENCE CO., LTD.

54/225 หมู่ที่ 5 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

08-8853-5797
02-4037814

Contact: สุมาลี โมรา

Email: sumalee.mora@gmail.com