KMI Team Engineering co.,Ltd
บริษัท เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

KMI Team Engineering co.,Ltd, บริษัท เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

   หจก.เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง  เป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์วัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม โดยเน้นไปที่อุปกรณ์ควบคุมค่าทางด้านฟิสิกส์ที่จำเป็นต่อกระบวนการผลิตเป็นหลัก เช่น อุณหภูมิ,ความชื้น, แรงดัน ในส่วนของอุณหภูมิ สินค้าหลัก ๆ คือ Temperature controller  Temperature Sensor ทุกชนิด เช่น RTD Pt100 Pt1000 thermocouple ซึ่ง Temperature Sensor นี้ ทาง หจก. เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง  เป็นผู้ผลิตเอง โดยนำเข้าวัตถุดิบทั้งหมดจากต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ซื้อจึงมั่นใจได้ว่า ได้ซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต และมีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ รวมทั้งยังสามารถสั่งทำตามแบบที่ต้องการได้อีกด้วย

บริษัท เคเอ็มไอ.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

KMI Team Engineering co.,Ltd

169/106 หมู่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

02-8141842-3
02-8141844

Contact: pisit sutiwongmetee

Email: lkmite@yahoo.com